Konferencje naukowe 2019

 

XII Studencka Konferencja Historyków Nowożytników "Podróże w świecie nowożytnym"


-
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, ul. Gołębia 13 (zobacz na mapie)

Sekcja Historii Nowożytnej KNHS UJ ma zaszczyt zaprosić na XII Studencką Konferencję Historyków Nowożytników "Podróże w świecie nowożytnym", która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2019 roku w Krakowie.

Przedmiotem obrad tegorocznej konferencji będą wszelkie zagadnienia związane z podróżowaniem od XVI do XVIII wieku. Chcemy zastanowić się między innymi nad:
- motywami odbywania podróży;
- znaczeniem podróży w życiu osób wykonujących różne profesje (kupców, dyplomatów, żołnierzy);
- podróżami władców, arystokratów i intelektualistów;
- wychowawczymi oraz materialnymi aspektami odbywania podróży;
- sposobami transportowania ludzi i ładunków;
- znaczeniem podróży dla wiedzy o świecie.
Mamy nadzieję, że nadchodząca konferencja stanie się forum wymiany myśli między studentami i doktorantami, a wszystkie zaprezentowane referaty będą odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym. Naukowy charakter wydarzenia zostanie podparty współpracą z kadrą naukową przy doborze abstraktów, a także planowana debata ekspercka.

Termin nadsyłania abstraktów mija 29 września 2019 roku. Wszystkie wystąpienia muszą być oryginalne, co oznacza, że nie powinny być wcześniej wygłaszane podczas innych konferencji. Autorzy przyjętych abstraktów zobowiązani będą dostarczyć opinię swojego opiekuna naukowego na temat referatu do 10 listopada 2019 roku.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy Sekcji Historii Nowożytnej KNHS UJ - sekcja.nowozytna@gmail.com.


Opłata konferencyjna:

50 zł

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ


sekcja.nowozytna@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

Kultura, antropologia, nowożytność, podróże, Kraków, historia


Źródło:  https://www.facebook.com/events/685073485239339/

Aktualizacja:  2019-06-20 00:05:10