Konferencje naukowe 2019

 

Kulturoznawca czy kulturotwórca? Perspektywy kulturoznawstwa zaangażowanego.


-
Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Fosa Staromiejska 3
Toruń, Fosa Staromiejska 3 (zobacz na mapie)

Powodowani troską o stan kultury i kulturoznawstwa chcielibyśmy zaprosić do wyrażenia swoich poglądów w zakresie współtwórstwa, zaangażowania i działań w kulturze. Konferencja adresowana jest do studentów i doktorantów kulturoznawstwa, antropologii, etnologii oraz wszystkich zainteresowanych tematem. Jesteśmy ciekawi opinii i doświadczeń kulturoznawców i kulturotwórców z różnych zakątków Polski.

Obrady będą przeprowadzane w czterech, następujących panelach:

1. Instytucje kultury vs III sektor? - charakterystyka wytwarzanej przez nie kultury: cele/działania: komercyjne czy aktywizacja; wytwarzanie produktu kulturowego, obszary i wymiary działania III sektora (ekologia, zero waste, antykonsumpcjonizm, antyrasizm, przeciwko homofobii), do jakiego odbiorcy się zwracają i w konsekwencji jakiego odbiorcę kreują? Na jakiej podstawie te instytucje lub III sektor znajdują odbiorcę, jakimi kanałami docierają i jakimi kanałami badają potrzeby kulturalne?

2. Po co kulturze kulturoznawstwo? - Kulturoznawstwo jako dyscyplina naukowa. Kto i dlaczego wybiera kulturoznawstwo jako kierunek studiów? Czy współczesna kultura potrzebuje krytycznej refleksji nad sobą? Czym zajmują się akademicy?

3. Warsztat kulturoznawcy zaangażowanego - Czym jest kulturoznawstwo zaangażowane? Czy nauka może/powinna być zaangażowana? W co angażuje się kulturoznawca? Jak uprawiać zaangażowane kulturoznawstwo (metody, techniki, praktyki)? Czy kulturoznawca wytwarza kulturę? (Jeśli tak, to jaką?) Kulturoznawca w terenie.

4. Wspólnota współtwórców. O sposobach uczestniczenia w kulturze - Jak użytkownicy rozumieją kulturę? Bierny czy aktywny udział w kulturze? Kultura partycypacji – faktyczna czy pozorna? Mody kulturowe i mody kulturoznawcze. Wspólnota praktyk kulturowych: konsumenci czy współtwórcy, widzowie czy uczestnicy?

Prosimy o przesyłanie proponowanego tematu wraz z krótkim, maksymalnie półstronicowym abstraktem, na adres kulturotworstwo@gmail.com .


Opłata konferencyjna:

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Organizatorzy konferencji:

Komitet organizacyjny:
dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK
Żaneta Małkiewicz
Dominika Szwugier
Izabela Radomskaadres e-mail: kulturotworstwo@gmail.com


kulturotworstwo@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

Kultura, animacja, kulturoznawstwo


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1376507602507632/

Aktualizacja:  2019-06-20