Konferencje naukowe 2019

 

COMMON ROOM: kryzys/katastrofa/apokalipsa?


-
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Płock, ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock (zobacz na mapie)

Common Room w tytule dorocznych konferencji organizowanych przez kierunek filologia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku nawiązuje do salonu literackiego prowadzonego przez Stefana i Franciszkę Themersonów, niezwykłą parę artystów i intelektualistów, w Londynie w latach 1957-1959. Gościł on naukowców, artystów i literatów i był miejscem unikatowych wykładów, prezentacji, wieczorów artystycznych, koncertów i dyskusji. Intencją organizatorów konferencji jest stworzenie równie „przyjaznego” – jak pisali Themersonowie – „miejsca spotkań i wymiany myśli” o głęboko interdyscyplinarnym charakterze.

Tegoroczna, siódma już edycja konferencji poświęcona jest problematyce szeroko rozumianego kryzysu i jego implikacji – zarówno w wymiarze realnym, jak i wyobrażeniowym. Z jednej strony kryzys prowadzić może w krótszej lub dłuższej perspektywie do namacalnej katastrofy, z drugiej zaś jest bodźcem dla apokaliptycznych wizji końca świata, czy też zagłady ludzkiej cywilizacji. Namysł nad kryzysem, którego świadomość zdaje się dziś przenikać wszystkie sfery naszej aktywności, rodzi nieuchronne obawy o koniec porządku świata, który znamy.

Ponieważ naszym celem jest utrzymanie konferencji w duchu Themersonowskiego salonu Common Room, który w swojej wszechstronności i interdyscyplinarności umykał łatwym kategoryzacjom, zachęcamy nie tylko filologów, literaturoznawców, kulturoznawców i językoznawców, ale także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, takich jak filmoznawstwo, medioznawstwo, politologia, ekonomia, socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia, historia, etnografia, studia nad sztuką, itp. do włączenia się do dyskusji.

Streszczenia w języku polskim lub angielskim (maks. 250 słów) wraz z tytułem proponowanego wystąpienia i podstawowymi informacjami na temat autora należy złożyć online najpóźniej do 30.09.2019 poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej: https://pwszplock.pl/konferencja-common-room/


Opłata konferencyjna:

200-280 PLN

Organizatorzy konferencji:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, PWSZ w Płocku


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Media i Komunikowanie, Psychologia, Politologia

Słowa kluczowe:

komunikacja, kryzys, relacje, ekologia, Katastrofa, dystopia, apokalipsa, Themerson, postapokaliptyczny, Wyspa Hobsona


Źródło:  https://pwszplock.pl/konferencja-common-room/

Aktualizacja:  2019-06-23