Konferencje naukowe 2019

 

PRZESTRZENNY WYMIAR BADAŃ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO


-
Wydział Nauk Geograficznych UŁ
Łódź, Kopcińskiego 31 (zobacz na mapie)

Celem VI Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej jest wielopłaszczyznowa refleksja nad rolą i znaczeniem geografii historycznej w badaniach nad dziedzictwem kulturowym. Uczestnicy konferencji podejmą próbę odpowiedzi na istotne pytania dotyczące ewolucji podejścia badawczego do dziedzictwa kulturowego w efekcie zmieniającej się roli dziedzictwa w społeczeństwie i gospodarce. Planowana dyskusja dotyczyć będzie także wpływu rosnącej interdyscyplinarności w badaniach dziedzictwa (heritage studies), w kontekście szans i zagrożeń dla roli geografii historycznej jako dyscypliny badawczej.


Opłata konferencyjna:

400 zł

Organizatorzy konferencji:

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego pod patronatem: JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoniego Różalskiego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Geografia i Oceanologia

Słowa kluczowe:

dziedzictwo kulturowe, krajobraz kulturowy, geografia historyczna


Źródło:  http://geopol.geo.uni.lodz.pl/

Aktualizacja:  2019-06-25 10:17:51