Konferencje naukowe 2019

 

Lustro mediów. Social media - Od wolności słowa do mowy nienawiści


-
Europejskie Centrum Solidarności
Gdańsk, Plac Solidarności 1 (zobacz na mapie)

W imieniu Rady Naukowej i Organizatorów serdecznie zapraszamy do Gdańska na III Konferencję Naukową z cyklu „Lustro mediów”.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są „Social media: Od wolności słowa do mowy nienawiści”, a skłania do jej zorganizowania potrzeba krytycznej refleksji nad dyskursem publicznym oraz rolą organizacji medialnych w cybermediach. Uznaliśmy że Gdańsk jest w tym kontekście szczególnie odpowiednim miejscem do podjęcia tego wyzwania.

Media społecznościowe oferują szerokie możliwości formułowania wypowiedzi. Wolność słowa i postrzegany brak ograniczeń sprzyjają wyrażaniu także negatywnych emocji, szczególnie gdy towarzyszy temu poczucie braku odpowiedzialności. Niekiedy jednak jest to swego rodzaju moda, forma rozrywki, aprobowana i naśladowana konwencja, a także element świadomie obieranej aktywności marketingowej, element walki politycznej.

Mowa nienawiści wpływa na jakość dyskusji społecznej w różnych dziedzinach życia. Nadużywanie wolności słowa, zwłaszcza w mediach społecznościowych. stało się zwłaszcza w Polsce ważnym problemem badań naukowych prowadzonych w ramach wielu dyscyplin.

Do udziału w Konferencji zapraszamy naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się przede wszystkim komunikacją społeczną, psychologią, socjologią, kulturą, politologią i zarządzaniem mediami, komunikowaniem politycznym i prawem.

Konferencja Naukowa „Social media: Od wolności słowa do mowy nienawiści” odbędzie się 8 listopada 2019 roku w gościnnych progach Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Artykuły prezentowane na konferencji ukażą się w specjalnych numerach czasopism naukowych: „International Journal of Contemporary Management” (14 pkt MNiSW), „Zarządzanie w Kulturze” (14 pkt MNiSW), „Zarządzanie Publiczne” (11 pkt MNiSW) i „Zarządzanie Mediami” (6 pkt MNiSW). O miejscu publikacji zadecyduje zgodność tematyczna z charakterem czasopisma oraz uzyskanie pozytywnych recenzji zgodnie z wymaganiami każdego z czasopism.

Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutów: Kultury, Spraw Publicznych oraz Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), a także Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Europejskiego Centrum Solidarności oraz Pomorskiego Instytutu Naukowego imienia profesora Brunona Synaka.

Szczegóły konferencji na stronie: http://lustromediow.pl/

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: konferencja@lustromediow.pl


Opłata konferencyjna:

400 zł do 30.09 (doktoranci 350 zł)

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Gdański Uniwersytet Jagielloński
Europejskie Centrum Solidarności
Pomorski Instytut Naukowy im. Prof. Brunona Synaka


konferencja@lustromediow.pl

Dyscypliny naukowe:

Media i Komunikowanie

Słowa kluczowe:

komunikacja, media, social media, wolność słowa, mowa nienawiści, kultura słowa, kultura w mediach, nowe technologie w komunikacji, media w komunikacji


Źródło:  http://lustromediow.pl

Aktualizacja:  2019-07-02