Konferencje naukowe 2019

 

Bezpieczne miasto - zagrożenia i wyzwania ,,human security"


-
Auditorium Primum
Radom, Traugutta 61a (zobacz na mapie)

Celem Konferencji jest:

•Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wobec nasilających się zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców dużego miasta.

 • Dyskusja nad podejmowaniem wielopłaszczyznowych działań profilaktycznych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w dużych aglomeracjach miejskich.

 • Nadanie debacie charakteru międzynarodowego w celu prezentacji dorobku specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa ze środowisk: naukowych, przedstawicieli administracji rządowej, władz samorządowych, służb mundurowych i organizacji społecznych.

OBSZARY TEMATYCZNE:

 ·       charakter współczesnych zagrożeń dla miasta

·        bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne

·        problemy ekologiczne miasta 

·        ochrona dóbr kultury

·        bezpieczeństwo imprez masowych

·        zagrożenia przestępczością w mieście

·        miasto wobec zagrożenia terroryzmem

·        transport i komunikacja miejska

·        służba zdrowia

·        ratownictwo na obszarze miasta

·        Policja jako podstawowy podmiot w systemie bezpieczeństwa  i  porządku publicznego

·        problemy ochrony ludności i zarządzanie kryzysowe

·        przygotowanie społeczeństwa do zwalczania kryzysów 

·        kształtowanie bezpiecznych przestrzeni miejskich

·        kształtowanie poczucia bezpieczeństwa

·        edukacja dla bezpieczeństwa

 

Kontakt:

konferencja2019@wsh.pl

+48 360 10 75 w. 14


Opłata konferencyjna:

100-400 zł

Organizatorzy konferencji:

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU ORAZ UNIVERSITY OF SECURITY MANAGEMENT IN KOŠICE


konferencja2019@wsh.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Finanse, Nauki wojskowe, Pedagogika, Prawo i Administracja, Ekologia i Ochrona Przyrody, Transport, Zdrowie PubliczneŹródło:  http://www.wsh.pl

Aktualizacja:  2019-07-02 14:54:35