Konferencje naukowe 2019

 

Antynomie demokracji


-
Hotel „Ostaniec”
42–425 Kroczyce, ul. Podlesice 82 (zobacz na mapie)

Konferencja ma na celu prezentację najnowszych wyników badań procesów i zjawisk politycznych zachodzących w państwach demokratycznych.

Demokracja to ustrój o całościowym charakterze, wysokim poziomie spójności normatywnej, proceduralnej i instytucjonalnej oraz legitymizacji.

Nie jest jednak pozbawiona antynomii, jakie osłabiają jej mechanizmy i procesy funkcjonowania. Niemała ich część cechuje różne typy ustrojów. W państwach demokratycznych przybierają jednak odrębną, specyficzną postać. Do najbardziej dostrzegalnych należą antynomie między:

 • Zasadą rządów większości a koniecznością respektowania interesów mniejszości
 • Miejscem i rolą jednostki oraz całości ponadjednostkowych w życiu społecznym
 • Zasadą rządów reprezentatywnych a rządami fachowców
 • Skutecznością a etycznością działań
 • Liberalizmem a egalitaryzmem
 • Procesami włączenia i wykluczenia społecznego
 • Pragmatyzmem a programowością polityki
 • Dominacją interesów materialnych bądź niematerialnych
 • Pierwszoplanową rolą gospodarki bądź państwa w życiu społecznym
 • Doraźnością działań a długofalowością inicjatyw społecznych
 • Pluralizmem politycznym a petryfikacją działalności politycznej
 • Świeckością a religijnością państw
 • Centralizacją a samorządnością
 • Patriotyzmem/nacjonalizmem a uniwersalizmem/kosmopolityzmem

Więcej informacji: http://www.inpidz.us.edu.pl/konferencja-inpidz-2019.html


Opłata konferencyjna:

500

Organizatorzy konferencji:

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice


Dyscypliny naukowe:

Politologia

Słowa kluczowe:

państwo, polityka, władza, demokracja, zjawiska polityczne


Źródło:  http://www.inpidz.us.edu.pl/konferencja-inpidz-2019.html

Aktualizacja:  2019-07-04