Konferencje naukowe 2019

 

Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje


-
Instytut Teatralny
Toruń, ul. Jazdów 1 (zobacz na mapie)

Twórczość teatralna Jana Dormana (1912-1986) przynależy do awangardy teatru drugiej połowy XX wieku, obok twórczości Tadeusza Kantora, Jerzego Grotowskiego czy Józefa Szajny. Jego myśl w ostatnich latach w szczególny sposób patronuje refleksji nad kształtem artystycznym polskiego teatru dla dzieci i młodzieży oraz pedagogice teatru, skupionej na podmiotowym traktowaniu dziecku jako widza oraz praktykach wzmacniających relację teatru z otoczeniem społeczno-kulturowym.

 Konferencja naukowa „Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje” jest podsumowaniem projektu „Dorman. Archiwum otwarte”, który był realizowany w Instytucie Teatralnym od 2016 roku. Trzyletnie działania dokumentalistów, badaczy, pedagogów teatru i artystów przyczyniły się do nadania spuściźnie teatralnej Dormana drugiego życia, pomogły uporządkować i zdigitalizować archiwum artysty oraz dostrzec wiele pól i tematów, które dotychczas nie poddane były badaniom lub doczekały się niepełnych opracowań.

 Celem konferencji jest usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy na temat całokształtu dorobku Jana Dormana, ze szczególnym uwzględnieniem nieopisanych dotychczas lat 1977-1986, wyznaczenie nowych kontekstów i metodologii badawczych do analizy jego twórczości i wielowątkowej myśli teatralnej, refleksja nad teatrem Dormana w świetle innych zjawisk teatralnych drugiej połowy XX w. i dzisiejszych praktyk artystycznych, analiza potencjału archiwum Dormana dla współczesnych badaczy i praktyków teatru.

 Zapraszamy do podjęcia refleksji wokół następujących obszarów:

- laboratorium praktyk teatralnych Dormana – strategie dramaturgiczne i inscenizacyjne, eksperymenty artystyczno-edukacyjne, praca z aktorem, happeningi

- przedstawienia Jana Dormana – spektakle z lat 1977-1986, reinterpretacje przedstawień, spektakle niezrealizowane, przedstawienia dyplomowe w PWST we Wrocławiu, Dorman jako reżyser, estetyka teatru Dormana, muzyka w teatrze Dormana, przestrzeń teatralna i koncepcje plastyczne

- widz w teatrze Jana Dormana – strategie aktywizacji widza, idee teatru dla dzieci i młodzieży, listy widzów, badania widowni na przykładzie przedstawień Dormana

- Jana Dormana koncepcja relacji teatru i otoczenia społeczno-kulturowego – teatr i szkoła, teatr w mieście, działalność edukacyjna

- Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody”

- Dorman w środowisku teatralnym – relacje, listy, współpraca zagraniczna

- archiwum Jana Dormana w świetle koncepcji archiwum performatywnego

- Jan Dorman i pedagogika teatru – koncepcje, spektakle, idee Dormana w kontekście wychowania przez teatr, pedagogiki kultury i współczesnej pedagogiki teatru

- spadkobiercy Jana Dormana? – przedstawienia inspirowane dorobkiem teatralnym Jana Dormana, Konkurs im. Jana Dormana

 Listę zagadnień podejmowanych na konferencji pozostawiamy otwartą i zachęcamy do proponowania własnych ujęć. Pragniemy, aby konferencja była okazją do szerokiej debaty o twórczości Jana Dormana i współczesnej recepcji jego teatralnych działań oraz idei.

 W celu rozwijania nieopisanych dotychczas, nowych kontekstów badawczych zachęcamy do bezpośredniego skorzystania z zasobów Archiwum Jana Dormana w Instytucie Teatralnym oraz ze zbiorów cyfrowych dostępnych na stronie: www.jandorman.pl (od 30 marca 2019) oraz www.encyklopediateatru.pl.

            Szczegółowych informacji na temat zasobów i sposobów korzystania ze zbiorów udziela Agata Łukaszewicz: alukaszewicz@instytut-teatralny.pl

             Tematy i abstrakty wystąpień nadsyłać do 15 września 2019 r. wypełniając ankietę:

https://docs.google.com/forms/d/18buJoVFWjCVhtnktsoyr8iqv4lpqWmx7c4Zb4HO6x_k/edit

lub przesyłając załączony kwestionariusz na adres: Agata Łukaszewicz: alukaszewicz@instytut-teatralny.pl

            Udział w konferencji jest bezpłatny. Instytut Teatralny nie pokrywa kosztów podróży, noclegów i wyżywienia. Pokłosiem konferencji będzie publikacja wybranych artykułów w recenzowanej monografii.

Komitet organizacyjny: Dr Marzenna Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Dr Ewa Tomaszewska (Uniwersytet Śląski), Mgr Agata Łukaszewicz (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego)


Opłata konferencyjna:

Bez opłaty konferencyjnej

Organizatorzy konferencji:

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego Komitet organizacyjny: Dr Marzenna Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Dr Ewa Tomaszewska (Uniwersytet Śląski), Mgr Agata Łukaszewicz (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego)


marzennaw@umk.pl

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

teatr, performans, widz, Jan Dorman, teatr dla dzieci, teatr dla młodzieży, pedagogika teatru


Aktualizacja:  2019-07-10 09:21:23