Konferencje naukowe 2019

 

II. KONFERENCJA PRAW CZŁOWIEKA: Prawa człowieka a priorytety Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Inkluzja, równość, godność i ludzkie bezpieczeństwo


-
Europejskie Centrum Solidarności
Gdańsk, Plac Solidarności 1 (zobacz na mapie)

W marcu 2018 r. Rada Praw Człowieka przyjęła rezolucję 37/24 w sprawie promowania i ochrony praw człowieka oraz wdrażania programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Nowa agenda, mocno ugruntowana w międzynarodowych standardach w zakresie praw człowieka, oscyluje wokół imperatywu równości, niedyskryminacji i godności ludzkiej. Swoimi założeniami znacznie wykracza poza Milenijne cele rozwoju, obejmując nie tylko prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne, ale także prawa obywatelskie i polityczne oraz prawo do rozwoju.

Oparcie Agendy 2030 o prawa człowieka oznacza, iż wszelkie luki lub niejasności należy rozwiązywać zgodnie z wymogami międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka.

Organizatorzy konferencji wyrażają przekonanie, że aby uchwycić złożoność celów zrównoważonego rozwoju, musimy połączyć wiedzę różnych dyscypliny akademickich. Dlatego też zapraszają naukowców, ale i praktyków z prawa, ekonomii, nauk politycznych, administracji, socjologii do przedstawiania streszczeń i artykułów analizujących różne aspekty tematyki konferencji, skupione przede wszystkim na poszanowaniu standardów praw człowieka w kontekście imperatywu RÓWNOŚCI, NIEDYSKRYMINACJI, GODNOŚCI LUDZKIEJ.

WAŻNE TERMINY

 

Do 15.10.2019 r. – zgłoszenie uczestnictwa

Do 17.10.2019 r. – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Do 01.11.2019 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej

Do 30.12.2019 r. – nadesłanie tekstów do publikacji

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

 

Uczestnictwo czynne (referat i publikacja): 650 zł

 Uczestnictwo czynne wieloautorskie (max. 3 autorów): główny autor – 650 zł, drugi współautor – 450 zł, trzeci współautor – 250 zł

 Uczestnictwo bierne (bez referatu): 150 zł

Wygłoszenie referatu (bez publikacji): 250 zł

 

Napisz do nas - przyślmy szczegółowy Informator z formularzem rejestracyjnym

 

 


Opłata konferencyjna:

Uczestnictwo czynne (referat i publikacja): 650 zł

Organizatorzy konferencji:

ORGANIZATORZY   Pomorskie Centrum Praw Człowieka dr Daria Bieńkowska dr Sylwia Gwoździewicz mgr Aleksandra Koska-Legieć prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski dr Mikołaj Jacek Łuczak mgr Monika Modrzejewska-Szeląg     WSPÓŁORGANIZATORZY Europejskie Centrum Solidarności  


prawaczlowieka70@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

wolność, równość, prawa człowieka, ludzkie bezpieczeństwo


Aktualizacja:  2019-07-14