Konferencje naukowe 2019

 

"Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku" (III edycja)


-
SGGW w Warszawie
Warszawa, ul. Nowoursynowska 166 (zobacz na mapie)

Tematem wiodącym konferencji będzie problematyka procesów starzenia i starości w kontekście wyzwań i zagrożeń pojawiających się we współczesnych społeczeństwach.

Proponujemy refleksję nad następującymi obszarami:

1.    Subiektywny i obiektywny wymiar starości i starzenia się

2.    Starość w ujęciu psychospołecznym

3.    Praktyczne i teoretyczne aspekty starzenia się i starości w kontekście kulturowym, cywilizacyjnym, społecznym i ekonomicznym

4.    Rodzina wobec osób starszych, seniorzy wobec rodziny – relacje społeczne seniorów

5.    Relacje międzypokoleniowe w odniesieniu do starości i starzenia się

6.    Aktywność i aktywizacja osób starszych

7.    Społecznie zorientowane badania nad osobami starszymi

8.    Praca osób starszych – specyfika i prognozy

Chcemy nie tylko podjąć rozważania nad ostatnim okresem życia człowieka, ale także stworzyć płaszczyznę do wymiany praktycznych doświadczeń dotyczących starości i procesów starzenia. W szczególności zależy nam na przyjrzeniu się metodom pracy z osobami starszymi, formom wsparcia opiekunów osób starszych, a także rodzajom aktywizacji seniorów.


Opłata konferencyjna:

250 złotych

Organizatorzy konferencji:

Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Socjologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 


konferencjastarosc2015@sggw.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Ekonomia, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Pielęgniarstwo, Technologia żywnoći i żywienia

Słowa kluczowe:

starość, starzenie się