Konferencje naukowe 2019

 

10th Cracow Conference of Psychology and Law


-
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, ul. Krupnicza 33 (zobacz na mapie)

Katedra Kryminalistyki WPiA UJ wraz z Instytutem Psychologii UJ, Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ, Kołem Naukowym Kryminalistyki UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie mają przyjemność zaprosić do udziału w dziesiątej edycji Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (10th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbędzie się w Krakowie, w dniach 26-27 października 2019 roku, w Auditorium Maximum UJ.

Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej jest największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem naukowym o międzynarodowym charakterze, które jest poświęcone zagadnieniom na styku psychologii, prawa oraz psychiatrii. Językami konferencji są polski i angielski, a organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w trakcie wykładów plenarnych oraz wybranych sesji.

Formularz rejestracyjny znajduje się na naszej stronie: www.psychologiasadowa.pl.

Zapraszamy także osoby pragnące wystąpić z referatem lub zaprezentować plakat podczas konferencji do nadsyłania abstraktów. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania zgłoszeń jest dzień 1 września 2019 roku.

Tematyka tegorocznych wystąpień będzie koncentrować się wokół poniższych zagadnień:
- Praktyczne aspekty opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości
- Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne w postępowaniu cywilnym
- Pamięć, uwaga i zeznania świadków w perspektywie nauk sądowych
- Kryminalistyczna problematyka zeznań i wyjaśnień
- Problematyka metod śledczych
- Zastosowanie wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w kryminalistyce
- Postępowanie z osobami uzależnionymi w perspektywie psychiatrycznej, psychologicznej i prawniczej
- Praca z osobami pozbawionymi wolności
- Przestępstwa seksualne
- Środki zabezpieczające – aktualne rozwiązania prawne, problemy i kontrowersje w ich stosowaniu

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową konferencji: www.psychologiasadowa.pl lub wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/2771604186189099/?ti=icl

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu: psychologiasadowa@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy!


Organizatorzy konferencji:

Instytut Psychologii UJKatedra Kryminalistyki WPiA UJInstytut Ekspertyz Sądowych w KrakowieKoło Naukowe Kryminalistyki UJSekcja Psychologii Sądowej KNSP UJ


psychologiasadowa@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Psychologia, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

psychologia sądowa, kryminalistyka, prawo, psychologia


Źródło:  http://www.psychologiasadowa.pl/pl/

Aktualizacja:  2019-07-20