Konferencje naukowe 2019

 

Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa „e-Factory of Science” II edycja National Scientific e-Conference „e-Factory of Science” II edition


-
Internet
Konferencja Internetowa, internet (zobacz na mapie)

Fundacja Promovendi serdecznie zaprasza na drugą edycję Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej zatytułowanej „e-Factory of Science”, która odbędzie się 16 listopada 2019 r. Wydarzenie kierowane jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Konferencji.
Interdyscyplinarność pozwala na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki co umożliwia stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych – niezwykle ważnych w dzisiejszej nauce. Bez wyjeżdżania z domu, bez podróży, kosztów noclegów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami innych Uczestników.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy:
1) Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, itp.);
2) Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, wojskowe, itp.);
3) Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, itp.);
4) Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne, itp.).

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA E-KONFERENCJA?
Każdy Uczestnik otrzyma link, za pomocą którego w dniu e-Konferencji uzyska dostęp do materiałów konferencyjnych i „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami. Każdy Uczestnik jest ponadto zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi prezentacjami w danym panelu tematycznym. Stanowi to podstawę do wystawienia certyfikatu uczestnictwa czynnego w e-Konferencji.
Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-Konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane w postaci e-książki abstraktów z nadanym numerem ISBN oraz prezentacji multimedialnych w języku polskim w pliku PDF, które w dniu e-Konferencji zostaną udostępnione wszystkim Uczestnikom na platformie konferencyjnej.
Istnieje również możliwość opublikowania recenzowanego artykułu pokonferencyjnego w języku angielskim, który zostanie wydany w formie e-booka z nadanym numerem ISBN oraz zamieszczony w systemie Open Access na stronie organizatora do 30 listopada 2019 r.

Cena: od 109 zł
Terminy obligatoryjne:
1. Rejestracja do 11 października 2019 r.
2. Uiszczenie opłaty konferencyjnej do 31 października 2019 r.
3. Nadsyłanie abstraktów i artykułów pokonferencyjnych do 31 października 2019 r.
4. Nadsyłanie prezentacji w pliku PDF do 04 listopada 2019 r.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w e-Konferencji i deklaracją uiszczenia wymaganej opłaty konferencyjnej. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w e-Konferencji.
Uiszczona opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika z e-Konferencji lub w przypadku braku nadesłania tekstu do publikacji.
Szczegóły i rejestracja na stronie www.promovendi.pl
Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy: e-konferencja@promovendi.pl


Opłata konferencyjna:

od 109

Organizatorzy konferencji:

Fundacja Promovendi


e-konferencja@promovendi.pl

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Teologia, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Nauki wojskowe, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Astronomia, Biologia, Fizyka, Matematyka, Informatyka Teoretyczna, Geografia i Oceanologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Kliniczna Zabiegowa, Medycyna Wieku Rozwojowego, Pielęgniarstwo, Stomatologia, Farmacja, Kultura Fizyczna, Weterynaria, Architektura i Urbanistyka, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Budownictwo, Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, Geodezja i Kartografia, Górnictwo i geologia inż., Inżynieria chemiczna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Mechanika, Metalurgia, Rolnictwo i leśnictwo, Technologie Informacyjne (IT), Technologia żywnoći i żywienia, Telekomunikacja, Transport, Chemia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

konferencja interdyscyplinarna, doktoranci, studenci, młodzi naukowcy, e-Konferencja