Konferencje naukowe 2019

 

NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA Zarządzanie w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej – uwarunkowania, nowe paradygmaty oraz konsekwencje dla sektorów publicznego, społecznego i biznesow


-
Sala Konferencyjna w budynku Biblioteki Głównej WAT
Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19 (zobacz na mapie)

Tematyka Konferencji dedykowana jest koncepcjom zarządzania w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej, w tym również w kontekście działań w ramach Polskiej Platformy Przemysłu Przyszłości.

Głównym zadaniem Konferencji jest podjęcie debaty nad wyzwaniami i tendencjami w obszarze zarządzania w różnych sektorach przemysłowych z wykorzystaniem inteligentnych technologii informatycznych i upowszechnieniem cyfrowych procesów w zarządzaniu, gdyż dematerializacja Internetu, hiperpersonalizacja, świat hybrydowy, wymuszają na menedżerach nabycie nowych kompetencji i wykształcenie nowych form komunikacji w cyfrowym środowisku. Pragniemy podyskutować o nadziejach jakie z tymi technologiami wiążemy, ale także o licznych zagrożeniach, których nie powinniśmy przeoczyć. Jak pokazują różne badania i analizy, w tej chwili – jako ludzkość – nie jesteśmy przygotowani na jej następstwa. Z tego też względu powinniśmy poznawać jej możliwości, zastanawiać się nad implementacją jej rozwiązań, ale także uświadamiać sobie i innym jej negatywne oddziaływanie, zwłaszcza w szeroko rozumianych aspektach społecznych. Bowiem czwarta rewolucja przemysłowa to nie tyle kwestie związane z problemami technologicznymi, ile wyzwania dotyczące różnych wymiarów życia gospodarczego, społecznego i kulturowego. To wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się zarówno przedsiębiorcy, menedżerowie i pracownicy. To wyzwania adresowane zarówno do państw, jak i każdej jednostki ludzkiej.

Rada Programowa konferencji opracowała program, którego treści, ale i oczekiwane efekty pozwolą na stworzenie wspólnej płaszczyzny dyskusyjnej dla podmiotów sektora przedsiębiorstw oraz nauki, których działania nakierowane są na koncepcję czwartej rewolucji przemysłowej. Dlatego też proponujemy Państwu możliwość dyskusji nad szeroką paletą problemów, a wśród nich nad takimi zagadnieniami jak:

1.      Transformacja cyfrowa w zarządzaniu.

2.      Idea czwartej rewolucji przemysłowej – istota i przesłanki koncepcji. Modele biznesowe i strategie rozwojowe.

3.      Cyfryzacja, automatyzacja, robotyka, sztuczna inteligencja, Industrial Internet of Things, CyberPhysical Systems i inne koncepcje.

4.      Technologie czwartej rewolucji przemysłowej.

5.      Sektor usługowy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.

6.       Wyzwania logistyki w czwartej rewolucji przemysłowej.

7.      Bezpieczeństwo cybernetyczne systemów w czwartej rewolucji przemysłowej.  

8.      Społeczny i kulturowy wymiar czwartej rewolucji przemysłowej.

9.      Kompetencje menedżerów i pracowników w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.  

10.  Państwo i organizacje międzynarodowe jako aktywni czwartej rewolucji przemysłowej.

11.  Nauka i edukacja w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.


Opłata konferencyjna:

800 PLN

Organizatorzy konferencji:

Instytut Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej


konferencja.nkimz2019@wat.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

zarzadzanie, czwarta rewolucja przemysłowa, inteligentne technologie informatyczne, wymiar społeczny


Źródło:  https://wcy.wat.edu.pl/pl/konferencje/nkimz2019

Aktualizacja:  2019-07-24 18:48:52