Konferencje naukowe 2019

 

Kongres "Jeden świat - wiele kultur"


-
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Bydgoszcz, Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz (zobacz na mapie)

KONGRES „JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR”

25-26 października 2019 roku,

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,  

w ramach którego odbędą się

 

X Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

Człowiek i nauka we współczesnym świecie

 

oraz konferencje tematyczne

Wiara i rozum źródłami odkrywania prawdy o człowieku

Państwo i prawo

Prawo karne w Konstytucji

Współczesne wyzwania ekonomii

Człowiek (i) maszyna. Technologia w soczewce humanistyki

Dziecko we współczesnym świecie

Funkcjonariusz służby więziennej – wyzwania współczesności

Nauki techniczne w służbie człowieka

 

      Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie „Jeden Świat – Wiele Kultur”, który odbędzie się w siedzibie Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy. Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli dotyczącą istotnych problemów współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – dotychczas w dziewięciu edycjach udział wzięło ponad 3 000 uczestników. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.

Do udziału w Kongresie uprzejmie zapraszamy zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i osoby spoza środowiska akademickiego. W obradach zawsze bierze udział liczne grono studentów. Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja – wzorem lat ubiegłych – obfitować będzie w wiele cennych spostrzeżeń i refleksji. Tematem przewodnim tegorocznej, dziesiątej edycji Kongresu będzie Człowiek i nauka we współczesnym świecie”. Ta fundamentalna problematyka inspiruje do pogłębionych badań naukowych i przemyśleń. Jesteśmy przekonani, że Kongres wzbogaci naszą wiedzę o człowieku i nauce w różnych wymiarach współczesności.

Integralną częścią tego naukowego spotkania będą liczne imprezy towarzyszące.

Artykuły napisane na podstawie przedstawionych prezentacji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej bądź w punktowanych czasopismach naukowych.

Więcej informacji na http://www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl


Opłata konferencyjna:

http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/oplaty

Organizatorzy konferencji:

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy


congress2019@kpsw.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Teologia, Ekonomia, Pedagogika, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

religioznawstwo, teologia, nauki techniczne, kulturoznawstwo, prawo, pedagogika, politologia, socjologia, filozofia


Źródło:  http://www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

Aktualizacja:  2019-07-27 20:39:06