Konferencje naukowe 2019

 

Prawo autorskie i licencje Creative Commons - szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych


-
Biblioteka Główna AGH
Kraków, al. Mickiewicza 30 (zobacz na mapie)

Bezpłatne szkolenie dla redakcji czasopism naukowych.

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia: otwarty dostęp i jego zalety, procedura przystąpienia do platformy, umowa, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW, wydawanie czasopisma na wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw, prawo autorskie.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index). Na początek, na Platformie znajdzie się 300000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3.

Łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł


Opłata konferencyjna:

bezpłatna

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW), Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydawnictwa AGH), Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej (BG AGH)


Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Media i Komunikowanie, Technologie Informacyjne (IT)

Słowa kluczowe:

open access, książka, prawo autorskie, otwarty dostęp, publikacja, artykuł, redakcja, wydawnictwo naukowe, creative commons, licencja, udostępnianie


Źródło:  http://www.pppn.icm.edu.pl

Aktualizacja:  2019-08-01 12:11:41