Konferencje naukowe 2019

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bilans przemian. 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym”


-
Collegium Maius UMK
Toruń, Fosa Staromiejska 3 (zobacz na mapie)

1 października 2019 roku mija dokładnie 70 lat od ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej. Na rok ten przypada także wiele rocznic wydarzeń, które w znacznym stopniu ukształtowały współczesne Chiny pod względem politycznym, społecznym i kulturowym. Stanowi to okazję do podsumowań, przyjrzenia się dotychczasowemu dziedzictwu powojennych Chin, zarówno sukcesom, jak i porażkom, a także wyzwaniom stojącym przed współczesnymi Chinami. Przez ostatnie siedem dekad dynamiczne zmiany objęły bowiem cały szereg aspektów kształtowanych przez politykę ChRL, nie tylko sferę ekonomiczną i politykę zagraniczną, ale także język, literaturę, filozofię, prawo i kulturę.

Organizatorzy konferencji kierują zaproszenie do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, m.in.: sinologów, filozofów, historyków, językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, ekonomistów, medioznawców, politologów, prawników i socjologów. Zdaniem organizatorów, jedynie podejście interdyscyplinarne umożliwia uzyskanie najpełniejszego obrazu bilansu przemian Chin Ludowych, wraz z ich złożonością i różnorodnością.


Opłata konferencyjna:

300 zł - udział czynny

Organizatorzy konferencji:

Centrum Języka i Kultury Chińskiej, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


chiny.umk@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Ekonomia, Media i Komunikowanie, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

interdyscyplinarna, Chiny, Konferencja


Źródło:  https://chinyumk.wordpress.com/

Aktualizacja:  2019-08-19