Konferencje naukowe 2019

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych"


-
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Collegium Maius)
Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń (zobacz na mapie)

Zaplanowana jako wspólna inicjatywa jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta oraz Pracowni Języka i Kultury Arabskiej, a także organizacji studencko-doktoranckich: Koła Naukowego Spraw Zagranicznych oraz Koła Naukowego Arabistów „Zahra as-Sahra” międzynarodowa konferencja poświęcona będzie arabistycznym i politologicznym perspektywom badań nad światem islamu. Podczas obrad naszego naukowego spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z historycznymi, politycznymi, ekonomicznymi, kulturowymi i społecznymi aspektami naukowych rozważań nad światem muzułmańskim – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów w diasporze.

Zauważając gwałtowny wzrost z jednej strony potrzeby prowadzenia ożywionego dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, z drugiej zaś – niejako wychodzące jej naprzeciw – zwiększenie liczby konferencji i sympozjów umożliwiających naukowcom wymianę poglądów na temat zagadnień związanych z głównymi problemami współczesnego świata islamu, organizatorzy toruńskiej konferencji postanowili zaprosić do udziału w dyskusji nad wskazaną wyżej problematyką także młodych adeptów polskiej nauki. Organizacja drugiej już edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych” jest nie tylko próbą zainicjowania naukowej debaty, ale także okazją do integracji środowiska badaczy zajmujących się szeroko pojętym światem islamu.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy badaczy reprezentujących nauki humanistyczne, obejmujące takie dyscypliny jak: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, ale także przedstawicieli nauk społecznych, którzy prowadzą badania w ramach takich dyscyplin, jak: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie,  nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, prawo i socjologia. Zdaniem organizatorów połączenie obu perspektyw umożliwia całościowe ujęcie zjawisk zachodzących w świecie islamu, wraz z  jego złożonością i różnorodnością.

Udział należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1nVDuBTIat0YYmavLaThIG2ytaOlbH1Ppb1kuBQejpvI

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji, gdzie sukcesywnie będą publikowane informacje na jej temat. 


Opłata konferencyjna:

350 zł

Organizatorzy konferencji:

1. Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta, 2. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 3. Pracownia Języka i Kultury Arabskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu4. Koło Naukowe Spraw Zagranicznych UMK, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 5. Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


islam.umk@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Religioznawstwo, Ekonomia, Finanse, Media i Komunikowanie, Politologia, Prawo i Administracja, SocjologiaŹródło:  https://islamumk.wordpress.com/

Aktualizacja:  2019-08-22 10:49:15