Konferencje naukowe 2019

 

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”


-
Lublin

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

21-22 marca 2020


- prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
- dla studentów, doktorantów i naukowców
- aktualna i ważna tematyka
- prace badawcze i przeglądowe
- wartościowe wykłady specjalne
- wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
- publikacja rozdziałów
- profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Wierzymy, że XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

-obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
-obszar nauk przyrodniczych;
-obszar nauk ścisłych;
-obszar nauk technicznych;
-obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
-obszar nauk humanistycznych;
-obszar nauk społecznych;
-obszar sztuki.


Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Rejestracja odbywa się w turach:

I tura potrwa do  17 października 2019

II tura potrwa do  23 stycznia 2020

III tura potrwa do 20 lutego 2020


Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach:

http://www.konferencja-tygiel.pl/
https://www.facebook.com/TYGIEL.Lublin/
 

Kontakt:

kontakt@konferencja-tygiel.pl

tel. +48 733 933 416


Opłata konferencyjna:

199-239

Organizatorzy konferencji:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIELkontakt@konferencja-tygiel.pl

tel. +48 733 933 416


Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Astronomia, Biologia, Fizyka, Matematyka, Geografia i Oceanologia, Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Pielęgniarstwo, Stomatologia, Farmacja, Weterynaria, Architektura i Urbanistyka, Biotechnologia, Elektronika, Inżynieria chemiczna, Inżynieria produkcji, Rolnictwo i leśnictwo, Technologie Informacyjne (IT), Technologia żywnoći i żywienia, Chemia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

badania naukowe, sztuka, nauki o zdrowiu, nauki przyrodnicze, nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, interdyscyplinarność, medycyna, nauki techniczne, prawo, nauki medyczne, biologia, prelegenci, historia, Konferencja, nauki rolnicze, publikacja naukowa, monografia naukowa, artykuł naukowy, nauki leśne, nauki weterynaryjne, tygiel 2020, interdyscyplinarna konferencja naukowa, abstrakt, poster naukowy, Wydawnictwo TYGIEL, stypendium, monografia pokonferencyjna, konferencja dla doktor


Źródło:  http://www.konferencja-tygiel.pl/

Aktualizacja:  2019-10-18