Konferencje naukowe 2019

 

Narkotyki, używki, uzależnienia: aspekty kulturowe i społeczne


-
Kraków

Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH, redakcja Amor Fati oraz Fundacja "dzień dobry! kolektyw kultury" zapraszają na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową „Narkotyki, używki, uzależnienia: aspekty kulturowe i społeczne”, która odbędzie się w sobotę 19 października 2019 roku w Krakowie (dokładna lokalizacja obrad zostanie podana wkrótce).

➡️ TEMATYKA KONFERENCJI

W zakresie tematycznym konferencji mieszczą się referaty dotyczące szeroko pojętych kontekstów (kulturowych, artystycznych, społecznych, literackich, medialnych i marketingowych) subtstancji psychoaktywnych, narkotyków oraz szeroko pojętych uzależnień.

Poniżej przedstawiamy przykładową listę proponowanych obszarów tematycznych:

✅ historia substancji psychoaktywnych (używek, narkotyków, alkoholu);
✅ obraz uzależnienia w kulturze popularnej;
✅ uzależnienia chemiczne i niechemiczne – aspekty społeczne i kulturowe;
✅ „lajki są jak narkotyki”? – nowe uzależnienia: internet, media społecznościowe, FOMO;
✅ kulturowe aspekty odmiennych stanów świadomości;
✅ „war on drugs” czy redukcja szkód? – narkopolityki;
✅ „oświecenie instant”? – substancje psychoaktywne a religie i (nowa) duchowość;
✅ substancje psychoaktywne a subkultury i kontrkultury;
✅ lek, używka, jedzenie – semiotyka substancji psychoaktywnych;
✅ przedstawienie doświadczenia psychodelicznego w sztuce, filmie i literaturze;
✅ estetyka psychodelii;
✅ substancje psychoaktywne w perspektywie drink & food studies;
✅ medialny dyskurs o substancjach psychoaktywnych;
✅ marketing alkoholu, nikotyny i kofeiny.

To oczywiście tylko bardzo ogólne zarysy możliwych pól refleksji – doceniamy kreatywność uczestniczek i uczestników.

➡️ KOGO ZAPRASZAMY?

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby związane z socjologią, kulturoznawstwem, antropologią kulturową, naukami o mediach, naukami o sztuce, filologią, filozofią, psychologią, politologią, literaturoznawstwem oraz pozostałymi naukami humanistycznymi i społecznymi. Do udziału zachęcamy:

✅ studentki i studentów;
✅ doktorantki i doktorantów;
✅ pracownice i pracowników naukowych;
✅ osoby spoza środowiska akademickiego.

➡️ TERMINY

✅ przyjmowanie zgłoszeń: do 29 września 2019 roku;
✅ informacja o kwalifikacji zgłoszeń: do 2 października 2019 roku;
✅ konferencja: 19 października 2019 roku;
✅ nadsyłanie tekstów: do 31 grudnia 2019 roku.

➡️ ZGŁOSZENIA

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:

www.bit.ly/konferencja_narkotyki

Do dnia 2 października zostaną wysłane maile zwrotne z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia.

Przewidziany czas wystąpienia to 15 minut.

➡️ OPŁATA KONFERENCYJNA I PUBLIKACJA

Opłata konferencyjna wynosi 295 zł i obejmuje materiały konferencyjne, catering oraz publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej w wersji elektronicznej. Monografia będzie dystrybuowana m.in. w Google Books, Google Play, na eBayu i Amazonie, a także w ogólnopolskich księgarniach internetowych (w tym w księgarni PWN). Więcej informacji: www.amorfati-journal.com/dystrybucja

Informacja o numerze konta zostanie wysłana wybranym osobom po informacji o przyjęciu i zakwalifikowaniu zgłoszenia.

Faktury będą wystawiane na życzenie uczestników (należy wypełnić pole w formularzu zgłoszeniowym). Udział bierny jest bezpłatny.

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy również do przesyłania wiadomości na nasz adres kontaktowy:

ddkk.fundacja.krakow@gmail.com


Opłata konferencyjna:

295 zł

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH, redakcja Amor Fati oraz Fundacja "dzień dobry! kolektyw kultury" 


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Socjologia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

internet, uzależnienie, media społecznościowe, tytoń, alkohol, kontrkultura, narkotyk, substancja psychoaktywna, kofeina, FOMO


Źródło:  https://www.facebook.com/events/529309591211211/

Aktualizacja:  2019-08-24