Konferencje naukowe 2019

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy


-
Lublin

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy
Lublin, 21 lutego 2020 r.


Szanowni Państwo!

Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy, doświadczeń, a przede wszystkim kompleksowa, naukowa dyskusja dotycząca problemu terroryzmu na wielu płaszczyznach. Refleksją objęte zostaną nie tylko współczesne formy terroryzmu, ale także jego aspekty historyczne oraz perspektywy na przyszłość. Jesteśmy zainteresowani zarówno teoretycznymi rozważaniami o samym zjawisku terroryzmu, jak i prezentacją praktycznych rozwiązań prewencyjnych, bądź mających na celu niwelowanie skutków ataków.

Zjawisko terroryzmu obejmuje większość dziedzin nauki. Związane jest to z jego wszechobecnym oddziaływaniem dotykającym wszystkich obywateli, a także wykorzystaniem narzędzi z zakresu psychologii, polityki, socjologii, biologii, chemii i technologii informacyjnej.

Charakterystyka terroryzmu jest bardzo złożona, co skłania do stworzenia interdyscyplinarnego forum wymiany wiedzy, dzięki czemu możliwe będzie wielowymiarowe omówienie zagadnienia terroryzmu w przeszłości, obecnie i możliwości jego dalszego rozwoju.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak:

• czy jest jeden terroryzm? Próba zdefiniowania zjawiska terroryzmu
• terroryzm na przestrzeni wieków – rys historyczny
• współczesny terroryzm islamski – największe wyzwanie XXI wieku?
• organizacje terrorystyczne
• rola mediów w „epoce terroryzmu”
• bioterroryzm (wykorzystanie broni biologicznej, najnowszych osiągnięć medycyny, biotechnologii i genetyki do działań terrorystycznych)
• terroryzm chemiczny (użycie broni chemicznej, możliwości przeciwdziałania gazom bojowym)
• cyberterroryzm (wykorzystanie zdobyczy technologii informacyjnej do celów terrorystycznych)
• skutki ataków terrorystycznych – społeczeństwo, polityka, gospodarka
• polityczne i prawne metody walki z terroryzmem – prewencja i niwelowanie skutków ataków
• społeczność międzynarodowa wobec ataków terrorystycznych

Serdecznie zapraszamy,
Komitet Organizacyjny

Rejestracja trwa do:
I tura do 24 października 2019 r.
II tura do 12 grudnia 2019 r.
III tura do 30 stycznia 2020 r.


Więcej informacji na stronach:
http://www.konferencja-terroryzm.pl/
https://www.facebook.com/konferencja.terroryzm/


Kontakt:
kontakt@konferencja-terroryzm.pl
+48 733 933 416


Opłata konferencyjna:

199-239

Organizatorzy konferencji:


Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
kontakt@konferencja-terroryzm.pl
+48 733 933 416


Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Ekonomia, Finanse, Media i Komunikowanie, Nauki wojskowe, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Technologie Informacyjne (IT), Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

Kultura, polityka, terroryzm, politologia, demografia, socjologia, socjologia, biologia, chemia, psychologia, ekonomia, Konferencja naukowa, technologia informacyjna, tygiel, konferencja tygiel, aspekty bezpieczeństwa, tygiel 2020


Źródło:  http://www.konferencja-terroryzm.pl/

Aktualizacja:  2019-08-26 14:43:26