Konferencje naukowe 2019

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku


-
Lublin

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku
Lublin, 21 lutego 2020 r.


Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Choroby rzadkie w XXI wieku. Wierzymy, że jedynie kompleksowe podejście do problemu pozwoli na wypracowanie procedur działania, które przyczynią się do poprawy komfortu życia osób dotkniętych omawianymi schorzeniami.

Zgodnie z definicją zalecaną przez Unię Europejską, choroby rzadkie w Polsce to schorzenia występujące nie częściej niż u 5 osób na 10000. Fakt występowania tego typu schorzeń jedynie u kilku procent społeczeństwa nie umniejsza jednak wagi problemu oraz konieczności podjęcia skoordynowanych działań w kwestii osób z chorobami rzadkimi.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy oraz przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie m.in. diagnostyki, terapii oraz opieki nad chorymi dotkniętymi chorobami rzadkimi, co pozwoli również na przedstawienie skali problemu. Jesteśmy przekonani, że jedynie interdyscyplinarne działania umożliwią poprawę jakości życia chorych. W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji specjalistów nauk medycznych, lekarzy, fizjoterapeutów, farmaceutów, genetyków, biologów molekularnych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów biomedycznych, enzymologów, ale także technologów, prawników, psychologów, pedagogów oraz specjalistów z dziedziny zdrowia publicznego.

Obserwowany obecnie intensywny rozwój technologiczny, gospodarczy oraz społeczny pozwala sądzić że jakość życia osób dotkniętych chorobami rzadkimi jest coraz wyższa. Dzięki udziałowi w wydarzeniu będziemy mogli na bieżąco śledzić ten proces i weryfikować osiągnięte cele. Wierzymy, że rozpoczęta dyskusja oraz nawiązane podczas Konferencji kontakty pozwolą na stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, dzięki którym zostaną podjęte realne działania w tej dziedzinie.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia swoich prac w formie:
– wystąpienia ustnego,
– posteru naukowego,
– rozdziału w monografii naukowej.


Wystąpienia uczestników podzielone zostaną według następujących sekcji tematycznych:
– epidemiologia i diagnostyka
– terapia (farmakologiczna, rehabilitacyjna, alternatywna i inne)
– opieka długofalowa nad chorymi i ich portret psychologiczny
– aspekty prawne, bioetyczne i rola zdrowia publicznego

Bardzo dziękujemy za zaufanie oraz zapraszamy do rejestracji uczestnictwa.

Rejestracja trwa do:
I tura do 24 października 2019 r.
II tura do 12 grudnia 2019 r.
III tura do 30 stycznia 2020 r.


Więcej informacji na stronach:
http://www.konferencja-chorobyrzadkie.pl/
https://www.facebook.com/konferencja.chorobyrzadkie/


Kontakt:
kontakt@konferencja-chorobyrzadkie.pl
+48 733 933 416


Opłata konferencyjna:

199-239

Organizatorzy konferencji:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIELkontakt@konferencja-chorobyrzadkie.pl
+48 733 933 416


Dyscypliny naukowe:

Biologia, Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Kliniczna Zabiegowa, Pielęgniarstwo, Stomatologia, Farmacja, Biotechnologia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

diagnostyka, rehabilitacja, genetyka, fizjoterapia, zdrowie publiczne, terapia, służba zdrowia, zdrowie, bioetyka, Farmakologia, laboratorium, choroby, medycyna, inżynieria biomedyczna, pedagogika, biologia, psychologia, Epidemiologia, enzymologia, Konferencja naukowa, choroby rzadkie, tygiel, konferencja tygiel, tygiel 2020


Źródło:  http://www.konferencja-chorobyrzadkie.pl/

Aktualizacja:  2019-08-26 15:03:18