Konferencje naukowe 2019

 

Kultura wykluczenia? VII Odsłona: Zwierzaki


-
Aula Collegium Novum
Kraków, ul. Gołebia 24 (zobacz na mapie)

UWAGA: TERMIN NABORU ABSTRAKTÓW PRZEDŁUŻONY!

Pojęcie wykluczenia towarzyszy niemalże wszystkim refleksjom na temat współczesnej kultury. Wywołuje niejasności, prowokuje do dyskusji, rodzi pytania. Pojawia się w różnych kontekstach i rozważane jest na wielu płaszczyznach. Wydaje się być cechą integralną każdej kultury, pojawiając się niczym antyteza każdego systemu i porządku budowanego w kulturowych kategoriach. Funkcjonuje w refleksji nad językiem, myśleniem, poznaniem.

W siódmej odsłonie naszego badania form wykluczenia i poszukiwania remedium na nie proponujemy przyjrzeć się zwierzakom. Tak, właśnie zwierzakom. Tym wszystkim istotom, którym człowiek odmawia prawa do godności, życia, uczuć, świadomości, moralności, tym wszystkim istotom, które traktowane jako zwierzaki, są tylko zwierzęciem, bestią, ale również filetem, boczkiem, tym wszystkim istotom żywym, które sprowadza się do roli najwierniejszego przyjaciela człowieka, albo traktuje jako zabawki dla dzieci, tym wszystkim istotom, które giną w rzeźniach traktowane jako element przemysłu mięsnego, albo mleczarskiego. Siódma odsłona naszej konferencji będzie podejmować problem wykluczenia na masową skalę, wykluczenia dziejącego się niemalże od zawsze w kulturach człowieka: wykluczenia zwierzęcia z praw; i świata natury z przestrzeni godnej naszego zainteresowania.

Dlatego proponujemy przyjrzeć się takim zagadnieniom jak:

1. Język jakim się posługujemy opisując świat przyrody: czy w języku nie leży już uprzedmiotowienie, czy mówiąc, że mam psa, że kupuję filet drobiowy, nie dokonujemy swoistego zaczarowania rzeczywistości, w której zwierzę staje się użyteczną dla nas rzeczą?

2. Moralności i zmianą jakie zachodzą w kulturze Zachodu: nowemu nastawieniu proekologicznemu, jako próbie zrównoważenia krzywdy i wprowadzenia zwierzęcia do świata moralności. Henryk Skolimowski powiedział, że wiek XXI musi stać się stuleciem ekologii, żeby świat mógł przetrwać. Czy rzeczywiście nasze czasy są zielone? Czy zwierzęta mogą stać się faktycznym przedmiotem i podmiotem działań moralnych?

3. Co oznacza ochrona przyrody? Czy jesteśmy w stanie zatrzymać wielkie wymieranie gatunków jakie współcześnie obserwujemy? Czy ochrona przyrody nie jest jeszcze jedną w nią ingerencją?

4. Czym jest polowanie? Tradycją? Sportem? Mordem?

5. Kim jest człowiek wobec zwierząt? Co relacja ze zwierzęciem oznacza dla człowieka z perspektywy egzystencji ludzkiej, antropologicznej i społecznej? Czy człowiek może przerwać uprzedmiotowienie zwierząt, wejść z nimi w prawdziwą relację?

6. Jak zmienia się prawo i na tym tle w jaki sposób rozwijają się prawa zwierząt?

7. Czy zwierzęta mają kultury? Czym są kultury zwierzęce?

8. Jaki jest sens przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach? Czy można przerwać okrucieństwo wobec zwierząt dokonywane w imię postępu nauki?

9. Czy można zapobiec wykorzystywaniu zwierząt?

10. Historia spojrzenia na zwierzę – czy można znaleźć w niej ewolucję relacji człowieka do świata przyrody?

Czekamy na Państwa abstrakty do końca października (max. 200 słów, prosimy przesłać na adres: kulturawykluczenia.konferencja@gmail.com), opłaty za konferencję należy wpłacać po ogłoszeniu listy prelegentów.

Konferencja planowana jest 15, 16 i 17 listopada 2019 w Krakowie, będziemy obradować w Collegium Novum i Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przewidziane jest wydanie drukiem najciekawszych artykułów w monografii.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a ponieważ nikogo nie wykluczamy zaproszenie nasze skierowane jest zarówno do szacownego grona naukowców z tytułem profesorskim, jak i do zaczynających swą ścieżkę nauki studentów. Liczy się myślenie, nauka i inkluzja.

Komitet naukowy:

Prof. Zdzisława Piątek

Prof. Andrzej Elżanowski

Prof. Dorota Probucka

Prof. Ignacy Fiut

Prof. Anna Wójcik

Dariusz Gzyra

Karolina Kuszlewicz

 

Współpraca i partnerzy:

Katedra Etyki Szczegółowej Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Istota,

Fragile,

Klub Gaja,

Rewersy Kultury,

Polskie towarzystwo etyczne,

Kwartalnik racje,

Towarzystwo Humanistyczne.


Opłata konferencyjna:

studenci bez opłat, doktoranci 150 zł, pracownicy naukowi 250 zł

Organizatorzy konferencji:

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Etyki Szczegółowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


kulturawykluczenia.konferencja@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

Kultura, etyka, zwierzęta, środowisko, animal studies, ekologia, wegetarianizm, weganizm, kultura wykluczenia, eko, animal, ekoetyka


Źródło:  http://kulturawykluczenia.wordpress.com

Aktualizacja:  2019-10-09