Konferencje naukowe 2019

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Interdyscyplinarny wymiar zdrowia"


-
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej (zobacz na mapie)

Zdrowie jest nierozerwalnie związane z życiem człowieka stanowiąc jedną z jego fundamentalnych wartości. Jednakże zdrowie nie jest czymś trwałym, danym człowiekowi raz na zawsze, to raczej proces zmagania się z godzącymi w niego zagrożeniami mającymi swoje źródło zarówno w zjawiskach biologicznych organizmu, jak i w otaczającym go środowisku życia. Nie bez znaczenia jest także proces globalizacji, który dotyka każdej dziedziny życia, niosąc za sobą z jednej strony szanse, a z drugiej zagrożenia dla funkcjonowania współczesnego świata, także w sferze bezpieczeństwa zdrowotnego. W związku z tym nowego znaczenia nabierają aspekty dotyczące problematyki zdrowia w wymiarze indywidualnym, społecznym oraz gospodarczym. Zdrowie jednostki przekłada się bowiem na zdrowie społeczeństwa. Z kolei od jego poziomu zależy między innymi rozwój ekonomiczny i dobrobyt państwa.

            Nie sposób zaprzeczyć, że życie i zdrowie ludzkie, jako wartości nierozerwalnie ze sobą związane, potrzebują wyjątkowej ochrony. Wymaga to podejmowania działań ukierunkowanych na utrzymanie zdrowia, a także na rozwiązywanie problemów związanych z chorobą, inwalidztwem i niepełnosprawnością. Ochrona życia i zdrowia człowieka sprowadza się zatem do zabezpieczenia jego praw w ustawodawstwie, co obejmuje m.in. konieczność stworzenia podstaw prawnych gwarantujących każdemu dostęp do świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo udzielania tych świadczeń.

            Próby rozwiązania zawiłości dotyczących zdrowia z punktu widzenia tylko jednej nauki nie przyniosą pozytywnych rezultatów. Stąd konieczne jest włączenie przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych (m.in. medyków, biologów, farmakologów, fizjoterapeutów, psychologów, prawników, jak też przedstawicieli administracji publicznej) w badania dotyczące szeroko pojętej ochrony zdrowia. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie organizując konferencję „Interdyscyplinarny wymiar zdrowia”, która ułatwi konsolidację środowiska osób zajmujących się tą problematyką w ramach swoich badań naukowych lub działalności zawodowej.

 

Celem konferencji jest zatem stworzenie otwartej i twórczej dyskusji połączonej z prezentacją wyników badań i osiągnięć naukowych oraz wiedzy, spostrzeżeń i doświadczeń prezentowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych w kontekście wzajemnych współzależności związanych z troską o zdrowie człowieka.

 

Główne obszary konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień:

1.      Zdrowie – teoria i praktyka medyczna

2.      Społeczny wymiar zdrowia

3.      Prawna ochrona zdrowia człowieka

4.      Zarządzania usługą i produktem w obszarze zdrowia

5.      Zagrożenia zdrowia publicznego – wczoraj i dziś

            Oczywistym jest, że wskazane zagadnienia konkretyzują, ale nie wyczerpują tematyki konferencji, która ma także stanowić miejsce sprzyjające nawiązywaniu współpracy naukowej w płaszczyźnie interdyscyplinarnej ukierunkowanej na utrzymanie i poprawę zdrowia jako wartości uniwersalnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem:

10 stycznia 2020 r.

 

Termin akceptacji zgłoszeń:

 20 stycznia 2020 r.

 

Termin przedstawienia programu konferencji:

10 lutego 2020 r.

 

Język konferencji: polski, angielski i rosyjski.  

 

Czas wystąpienia w sesji ustnej 15 minut.

 

Termin nadsyłania tekstów do publikacji:

29 lutego 2020 r.

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesyłać za pośrednictwem

formularza elektronicznego dostępnego na stronie:

http://konferencja-wsiiz.pl/


Opłata konferencyjna:

Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie konferencji

Organizatorzy konferencji:

Sekretariat konferencji nauka@wsiiz.pl  tel. (22) 662 24 26 


Dyscypliny naukowe:

Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, choroba, nauka, zdrowie, prawo, Konferencja, psychologia, interdyscyplinarny wymiar zdrowia, lekarstwa


Źródło:  http://konferencja-wsiiz.pl/

Aktualizacja:  2019-09-10