Konferencje naukowe 2019

 

"MARKETING XXI WIEKU"


-
Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie
Lublin, pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5 (zobacz na mapie)

„Niech Twój marketing będzie tak przydatny, że ludzie będą chcieli za niego płacić”  ~Jay Baer

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących rozwoju oraz wyzwań marketingu w XXI wieku.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do studentów studiów I i II stopnia oraz doktorantów.                                                                                                    Zakres tematyczny konferencji:

1. Współczesne narzędzia marketingowe

2. Nowoczesne kanały marketingu

3. Marketing online

4. Marketing bliżej człowieka (np. metoda MLM)

5. W jaki sposób marketing nami manipuluje?

6. Reklama i nowoczesne formy komunikacji

7. Zachowanie konsumentów na rynku

8. Zarządzanie marką

9. Współczesne problemy marketingowe

10. Marketing w social mediach

11. Innowacje w marketingu


Opłata konferencyjna:

120 zł uczestnictwo czynne , 50 zł uczestnictwo bierne

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS


marketingxxiwieku.umcs.lublin@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie

Słowa kluczowe:

social media, reklama, marketing, zarządzanie