Konferencje naukowe 2019

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA i SIŁY ZBROJNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP NA OBSZARACH NADMORSKICH // 2019


-
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Szczecin, Zespoł Szkół nr 8, al. 3 maja 1a (zobacz na mapie)

Cel główny konferencji naukowej

Zebranie doświadczeń oraz wypracowanie metodologicznego podejścia do podsystemu obrony i ochrony państwa w świetle zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich.

Cele cząstkowe

- zdefiniowanie stanu bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa militarnego i niemilitarnego;

- określenie potrzeb i możliwości w zakresie współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich;

- wymiana poglądów oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich.

Program konferencji

Dzień #1
22 listopada 2019 - panel I

  • 15:00 - 16:00  Rejestracja uczestników
  • 16:00 - 19:00  Temat: Obszary nadmorskie w systemie bezpieczeństwa narodowego RP

Dzień #2
23 listopada 2019 - panel I

  • 8:00 - 9:00  Rejestracja uczestników 
  • 9:00 - 11:00  Temat: Siły Zbrojne RP oraz organy administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich
  • 11:00 - 12:00  Przerwa kawowa

Dzień #2
23 listopada 2019 - panel II

  • 12:00 - 14:00  Temat: Współpraca podmiotów w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich

Opłata konferencyjna:

100-300 zl

Organizatorzy konferencji:

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum


a.budny@cb.szczecin.pl

Dyscypliny naukowe:

Nauki wojskowe

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo narodowe, administracja publiczna, bezpieczeństwo wewnętrzne, Szczecin, siły zbrojne, obszary nadmorskie


Źródło:  https://www.cb.szczecin.pl/konferencja-bw#

Aktualizacja:  2019-09-10