Konferencje naukowe 2019

 

VI Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA


-
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"
Krzyżowa, Krzyżowa 7 (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „Eureka”, która odbędzie się w dniach 09-10.01.2020 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym Krzyżowa.

Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki, których postrzeganie przedstawionego problemu może być zdecydowanie inne niż prelegenta. Porównanie różnych poglądów na ten sam temat pozwala nam zweryfikować kierunek dalszej pracy badawczej. W obradach uczestniczą zarówno pracownicy naukowi, jak i doktoranci oraz studenci, nierzadko gościmy przedstawicieli uczelnianych kół naukowych. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego oraz stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Na sympozjach, prelekcjach oraz w trakcie paneli dyskusyjnych i posterowych, odbywających się podczas Konferencji, badacze z całej Polski mają możliwość wszechstronnej autoprezentacji i wielotematycznej wymiany swych poglądów oraz doświadczeń w reprezentowanych przez siebie dziedzinach. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki. Każdy z uczestników konferencji ma możliwość opublikowania wyników swych badań naukowych w formie rozdziału w monografii pokonferencyjnej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa EUREKA daje szerokie możliwości rozwoju naukowego poprzez liczne kontakty z przedstawicielami wielu ośrodków badawczych oraz wzajemną inspirację uczestników dzięki licznym spotkaniom w formie paneli dyskusyjnych, a także ciekawych i niebanalnych mitingów integracyjnych.

W styczniowej edycji konferencji uczestniczyli prelegenci z 50 jednostek naukowych z całej Polski. Wyrażamy przekonanie, że kolejna Konferencja będzie dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

Termin Konferencji pozwala na dłużej zatrzymać się na urokliwym dolnym śląsku oraz zwiedzić jedne z najciekawszych miejsc turystycznych znajdujących się w nie dalekiej odległości od Centrum Konferencyjnego w Krzyżowej, między innymi:

-Zapora wodna w Zagórzu Śląskim,
-Wieża widokowa na Wielkiej Sowie,
-Palmiarnia w Lubiechowie,
-Katedra Świdnicka,
-Podziemne Miasto Osówka,
-Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim,
-Zamek Książ,
-Kościół Pokoju w Świdnicy,
-Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej,
-Kompleks RIESE.

Więcej informacji na: www.konferencja-eureka.pl


Opłata konferencyjna:

od 200zł

Organizatorzy konferencji:

Idea Knowledge Future to Organizacja wspierająca popularyzację nauki oraz idee networkingu naukowego którego celem jest nawiązywanie znajomości, wymiana informacji oraz tworzenie zespołów naukowo-badawczych.


kontakt@konferencja-eureka.pl

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Teologia, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Nauki wojskowe, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Astronomia, Biologia, Fizyka, Matematyka, Informatyka Teoretyczna, Geografia i Oceanologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Kliniczna Zabiegowa, Medycyna Wieku Rozwojowego, Pielęgniarstwo, Stomatologia, Farmacja, Kultura Fizyczna, Weterynaria, Architektura i Urbanistyka, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Budownictwo, Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, Geodezja i Kartografia, Górnictwo i geologia inż., Inżynieria chemiczna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Mechanika, Metalurgia, Rolnictwo i leśnictwo, Technologie Informacyjne (IT), Technologia żywnoći i żywienia, Telekomunikacja, Transport, Chemia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

student, koła naukowe, interdyscyplinarność, doktorant, młody naukowiec, wszystkie dziedziny nauki


Źródło:  http://www.konferencja-eureka.pl

Aktualizacja:  2019-09-10 21:00:55