Konferencje naukowe 2019

 

Ogólnopolska Konferencja BHP "BHP – dziś i jutro"


-
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"
Krzyżowa, Krzyżowa 7 (zobacz na mapie)

Ogólnopolska Konferencja BHP
BHP – dziś i jutro

Zapewnienie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Wiedza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy musi być zatem ciągle aktualizowana. Postęp w zakresie techniki i technologii oraz przekazywania informacji daje nowe możliwości w szeroko pojętym obszarze BHP.

Wychodząc naprzeciw tym zagadnieniom organizujemy konferencję, której tematyka koncentruje się wokół bezpieczeństwa pracy, czynników środowiska pracy, ergonomii, prawnych aspektów bezpieczeństwa czy też nowoczesnych technik w kształtowaniu bezpieczeństwa.

Tematyka konferencji może zainteresować zarówno osoby zajmujące się naukowo problematyką bezpieczeństwa, specjalistów BHP w poszczególnych gałęziach przemysłu, jak i osoby ze szczebli kierowniczych w przedsiębiorstwach. Konferencja będzie świetną okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie szeroko pojętych zagadnień związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy a także ergonomią.

Każdy z uczestników ma możliwość bezpłatnego uczestnictwa w certyfikowanym szkoleniu "Pierwsza Pomoc" prowadzonego przez profesjonalną firmę szkoleniową

Dwa główne bloki tematyczne naszej Konferencji:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

prawidłowe warunki bhp na stanowiskach pracy, to jeden z podstawowych wymogów stawianych przed pracodawcami. To od warunków BHP zależy zdrowie i życie pracowników, dlatego tak ważne jest ciągłe aktualizowanie wiedzy w tym zakresie oraz stosowanie skutecznych metod wprowadzania zasad BHP w praktyce. Znajomość czynników występujących w danym środowisku pozwoli na dobór skutecznych środków ochrony a w konsekwencji zminimalizowanie ryzyka związanego z wykonywanymi czynnościami.

ERGONOMIA

jednym z warunków prawidłowego korzystania ze stanowisk pracy oraz obiektów codziennego użytku jest spełnienie wymogów ergonomicznych. Wbrew powszechnej opinii ergonomia nie dotyczy jedynie wygody użytkowania sprzętu – pojęcie to rozciąga się również na ograniczanie wysiłku fizycznego i metody eliminacji ryzyka zmęczenia fizycznego i psychicznego. Znajomość zasad ergonomii pozwoli na stworzenie dobrych warunków zarówno w działalności zawodowej, jak i wszelkich innych formach aktywności człowieka.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Więcej informacji na: www.bhp-konferencja.pl


Opłata konferencyjna:

450 zł

Organizatorzy konferencji:

Idea Knowledge Future to Organizacja wspierająca popularyzację nauki oraz idee networkingu naukowego którego celem jest nawiązywanie znajomości, wymiana informacji oraz tworzenie zespołów naukowo-badawczych.


kontakt@bhp-konferencja.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, komfort, zdrowie pracowników, czynniki, środki ochrony, przepisy BHP, wygoda, dopasowanie stanowiska pracy, przedmioty przyjazne użytkownikom


Źródło:  http://www.bhp-konferencja.pl/

Aktualizacja:  2019-09-10 21:10:55