Konferencje naukowe 2019

 

"Opieka, terapia, edukacja" Konferencja poświęcona podmiotowości osób z wieloraką niepełnosprawnością


-
aula budynku E Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 (zobacz na mapie)

"Opieka, terapia, edukacja". Konferencja poświęcona podmiotowości osób z wieloraką niepełnosprawnością

Tegoroczne, IX Spotkanie Na Tak skupiać się będzie na problematyce wielorakiej niepełnosprawności.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. w auli budynku E Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (ul. Szamarzewskiego 89).

W konferencji wezmą udział prelegenci z Polski i Niemiec, pracownicy naukowi, jak i praktycy - terapeuci i pedagodzy, pracujący na co dzień z osobami z wieloraką niepełnosprawnością. Wspólnie z prelegentami zastanowimy się, jak przeciwdziałać wykluczeniu, aktywnie włączając osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością w życie kulturalne, społeczne i zawodowe. Zaakcentujemy rolę edukacji i jej znaczenie w triadzie z opieką i terapią, dowiemy się jak przeciwdziałać pojawianiu się niepełnosprawności nabytej. Poruszymy temat pracy z rodzicami opartej na TSR i wagę stymulacji bazalnej. Będziemy eksplorować nowoczesne technologie, pozwalające osobom z niepełnosprawnością na podejmowanie autonomicznych decyzji, dokonywanie wyborów i komunikowanie swoich potrzeb.

Żeby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://zapisy.sts-timing.pl/537/

Opłaty:

normalna: 250 zł

ulgowa: 203,25 zł (min. 75% wydatklu ponoszone jest ze środków publicznych, uczestnik podpisze stosowne oświadczenie w dniu konferencji)


Opłata konferencyjna:

Normalna:250 zł Ulgowa 203,25 zł(min.75% ze środków publicznych)

Organizatorzy konferencji:

Stowarzyszenie Na TakUniwerstytet im. Adama Mickiewicza
Harpo


konferencja@natak.pl

Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

edukacja, niepełnosprawność, terapia, opieka


Źródło:  http://www.natak.pl/spotkania-na-tak.html

Aktualizacja:  2019-09-11