Konferencje naukowe 2017

 

V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa - CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI


-
Online
Online, Online (zobacz na mapie)

Współczesny świat determinuje wiele zagrożeń oraz wyzwań, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. W każdym obszarze życia społecznego pojawiają się sytuacje, wobec których należy podjąć działania, by się im przeciwstawić lub chociażby zminimalizować skutki ich występowania. Jednak czy człowiek powinien stawać naprzeciw wszystkim pojawiającym się zagrożeniom? Czy może niektóre z nich powinien zignorować? Jakie zagrożenia są dla człowieka największym wyzwaniem w zglobalizowanym świecie?

Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na powyższe pytania, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pojawiających się we współczesnej edukacji, rodzinie czy środowisku pracy. Nie bez znaczenia będzie również dyskusja na temat cyberzagrożeń we współczesnym świecie, obecnych w wielu obszarach życia społecznego, oraz konfliktów, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. 

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online. Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w e-konferencji będą zobowiązani do wcześniejszego przesłania swoich wystąpień w formie artykułów naukowych.

Każdy tekst zostanie poddany recenzji, pokłosiem czego będzie monografia naukowa  z numerem ISBN, wydana w formie e-booka. Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni, aby każdy Uczestnik e-konferencji miał możliwość zapoznania się z nimi przed podjęciem dyskusji w dniu konferencji. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat w formie elektronicznej, potwierdzający uczestnictwo w e-konferencji wraz z wygłoszeniem referatu.

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, prawników, lekarzy, dietetyków, kosmetologów, a także przedstawicieli innych instytucji, zajmujących się podejmowaną problematyką. Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat ZAGROŻEŃ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas e-konferencji będą między innymi:

§  zagrożenia we współczesnej edukacji;

§  zagrożenia we współczesnej rodzinie;

§  zagrożenia w środowisku pracy;

§  cyberzagrożenia we współczesnym świecie;

§  problemy demograficzne we współczesnym świecie;

§  konflikty we współczesnym świecie.

ZGŁOSZENIA

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w e-konferencji zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 19.02.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPAQy-IS6q5M5XmszX7UZQKxOezLIQQZZDrAmIf0PboiCcrw/viewform


Opłata konferencyjna:

120

Organizatorzy konferencji:

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi


w.welskop@medyk.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

człowiek, zagrożenia, współczesność, globalny świat

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: