Konferencje naukowe 2017

 

III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"


-
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6 (zobacz na mapie)

Zapraszamy na kolejną edycję Konferencji, której celem jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby.

Pierwsze dwa człony, składające się na tytuł konferencji, a mianowicie – „socjologia medycyny” i „promocja zdrowia”, jako kluczowe obszary zainteresowań teoretycznych i badawczych, pozostają niezmienne. Natomiast trzeci człon – określający główny kierunek rozważań – zmienia się w trakcie kolejnych spotkań. Trzecia edycja konferencji, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić, poświęcona będzie problematyce mediów w kontekście szeroko rozumianego zdrowia, w wymiarze jednostkowym, społecznym i kulturowym.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a poświęcona jest pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby, osadzonych w obszarach socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, promocji zdrowia, medycyny, zdrowia publicznego, psychologii, pedagogiki, etyki, filozofii. Nadrzędną ideą konferencji jest zaprezentowanie istniejących, ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników badań empirycznych w praktyce życia społecznego. Dlatego też specjalne sesje poświęcone będą tzw. dobrym praktykom w promocji zdrowia.


Opłata konferencyjna:

500 zł

Organizatorzy konferencji:

Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław;
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
Departament Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia;
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.


kreatywniedlazdrowia@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Socjologia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

media, promocja, socjologia, medycyny, zdrowia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/IIIKKNS.htm

Aktualizacja:  2017-02-17 16:08:37