Konferencje naukowe 2017

 

Kobiety wobec dominacji i opresji. Perspektywa feministyczna


-
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, ul. Pomorska 171/173 w Łodzi (zobacz na mapie)

Celem II Konferencji Interdyscyplinarnego Seminarium Gender „Kobiety wobec opresji i dominacji. Perspektywa feministyczna” jest stworzenie przestrzeni do dyskusji nad problemem współczesnego kwestionowania praw kobiet i zróżnicowanych praktyk dyskryminacyjnych. Konferencja ma także służyć dzieleniu się aktualnym doświadczeniem dominacji i opresji w sferze publicznej, z jakim konfrontowane są kobiety.

Przemoc wobec kobiet była i jest instytucjonalizowana w każdym aspekcie: kulturowym, społecznym, ekonomicznym, politycznym, etycznym. Stosunki społeczne oparte na nierównościach – źródło przemocy zarówno symbolicznej, jak fizycznej – nie są oceniane jednoznacznie negatywnie. Mimo jasnego wskazania na zakorzenienie dominacji w nierówności, różne grupy nadal mogą się spotkać z odmiennymi formami opresji w zależności od płci, wieku, statusu ekonomicznego i społecznego, czy kapitału kulturowego.

Wzbierająca globalnie fala radykalizacji życia społeczno-politycznego, która objawia się w popularności nacjonalistycznych ruchów i partii politycznych szerzących ksenofobię, rasizm, islamofobię i nietolerancję wobec Innego, budzi poważne zaniepokojenie. Interesują nas bieżące procesy, zjawiska i problemy, takie jak: Dlaczego tak łatwo jest dziś instrumentalizować przemoc wobec kobiet? Czy proces ten stał się już narzędziem wpływu politycznego? Dlaczego kwestionowanie praw kobiet stało się atrakcyjne jako polityczna oferta (problem ten widoczny jest także z perspektywy innych grup defaworyzowanych)? Jak zmieniły się formy i strategie walki o prawa kobiet? Czy inspiracją dla dzisiejszych taktyk oporu mogą stać się dotychczasowe doświadczenia ruchów feministycznych? Czy i jak możemy obecną sytuację wyjaśniać z użyciem narzędzi już wypracowanych przez feministyczne teoretyczki? Jak można mówić o dominacji i opresji, posługując się różnymi dyskursami feministycznymi, wyrastającymi ze zróżnicowanych światopoglądów i założeń filozoficznych?

Proponujemy spotkanie naukowe o charakterze interdyscyplinarnym i intersekcjonalnym. Do udziału zapraszamy badaczki i badaczy oraz aktywistki i aktywistów, które i którzy podczas konferencji przedstawią referaty związane z zagadnieniami takimi jak:

  • obszary oraz formy dominacji i opresji dotykające kobiety w różnych kulturach, społeczeństwach i grupach, kulturowe i społeczne warianty przemocy symbolicznej oraz proponowane rozwiązania;
  • polityki godzące w wolności i prawa kobiet;
  • antyrównościowe zjawiska, procesy i ruchy społeczne;
  • ujęcia i interpretacje kategorii dominacji i opresji w ramach różnorodnych dyskursów społecznych i politycznych;
  • doświadczenia kobiet związane z praktykami wymierzonymi w ich swobody obyczajowe, prawa, nietykalność cielesną, wolność poglądów i swobodę wyrażania własnej opinii, poczucie niezależności w szerokim sensie, oraz reprezentacje tych doświadczeń;
  • ruchy kobiece i strategie oporu;
  • działania artystyczne jako przestrzeń oporu, sztuka jako narzędzie walki o zmiany społeczne;
  • opresja, jakiej nie tylko kobiety doświadczają bezpośrednio, ale pośrednio – z pozycji świadków, jak również osób, które akceptują tego rodzaju praktyki;
  • kwestie metodologiczne, etyczne oraz praktyczne (programy pomocowe, edukacyjne, warsztatowe, szkoleniowe itp.) związane z refleksją nad opresją i dominacją oraz przeciwdziałaniem im.

Powyższa lista zagadnień nie jest wyczerpująca, organizatorki zachęcają do przesyłania innych propozycji mieszczących się w problematyce konferencji.


Opłata konferencyjna:

200-350 PLN

Organizatorzy konferencji:

Interdyscyplinarne Seminarium Gender oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Instytut Kultury Współczesnej UŁ, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ, Katedra Socjologii Polityki i Moralności UŁ, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi


conference@feministperspective.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

Gender Studies, wykluczenie, perspektywa feministyczna, dominacja, opresja

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://feministperspective.pl/

Aktualizacja:  2017-03-15