Konferencje naukowe 2017

 

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja: Feast as a Mirror of Social and Cultural Changes


-
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Wydział Filozoficzny UJ
Kraków, ul. Grodzka 52 31-044 Kraków (zobacz na mapie)

Celem konferencji jest stworzenie międzynarodowego interdyscyplinarnego forum badaczy, którzy cyklicznie będą się spotykać i przedstawiać wyniki swoich badań nad różnymi aspektami świąt, festiwali i świętowania, postrzeganych jako zwierciadło społecznych i kulturowych przemian, w tym wpływu urbanizacji na święta wiejskie.

Świętowanie zdaje się być  nierozerwanym elementem życia ludzkiego, zwłaszcza tego zbiorowego. Jedną z najważniejszych funkcji święta jest wzmocnienie więzi, relacji pomiędzy jednostkami, bardzo często w zbiorowym uniesieniu, niezależnie od miejsca, kultury czy czasu (Durkheim). Instytucja święta chroni i odnawia kulturową wartość, wokół której organizowane jest to święto, a świętowanie w konkretnym dniu staje się tradycją, w której święto znajduje swoje umocowanie, motywację oraz usprawiedliwienie. Ta tradycja kształtuje społeczeństwa oraz zachowuje specyficzne formy rytuałów i zwyczajów dostosowanych do ich współczesnego sposobu życia.

Święta są także postrzegane jako ideologiczna regulacja życia narodu, społeczeństwa, grupy lub klasy. Zatem, w zależności od zmian w systemie, na którym opiera się funkcjonowanie społeczeństwa, tradycyjne święta poddawane są ponownej ewaluacji - mogą być dostosowane do nowych okoliczności, a nawet zniknąć i być zastąpione zupełnie nowymi.

Jak daleko społeczeństwa współczesnego świata odeszły od pierwotnej idei obchodów święta, od pojmowania tradycji w ujęciu Eliadego czy Durkheima? Czy w dalszym ciągu istnieją tradycyjne, właśnie w tym pierwotnym znaczeniu, święta? Jeśli nie, dlaczego są nazywane „tradycyjnymi”? Jakie elementy uległy zmianie i dlaczego? Co ma największy wpływ na obchody świąt? Jakie są nowe czynniki wpływające na przebieg obchodów święta? Na te właśnie pytania chcemy znaleźć odpowiedź, proponując następujące bloki tematyczne konferencji:

- integrujący (socjalizacja jednostki) i/lub dezintegrujący aspekt święta;

- święto jako platforma dla kulturowej samoidentyfikacji;

- święto jako mechanizm umożliwiający transmisję kulturowych tradycji;

- publiczna manifestacja, (re)walidacja i odnowa wartości istotnych dla świętujących ludzi;

- sekularyzacja świąt;

- fragmentacja i re-semantyzacja świąt;

- zastąpienie dawnych świąt nowymi;

- ekonomiczny aspekt święta – komercyjna eksploatacja świąt;

- rola święta w dynamice społecznego i kulturowego życia;

- znaczenie miejsca, przestrzeni i zwyczajów w obchodach świąt;

- artystyczny aspekt święta;

- święto jako instrument wykorzystywany w polityce lokalnej, regionalnej lub narodowej;

- święto jako czas odpoczynku związany z rekreacją, zabawą i grami;

- święto jako tymczasowe zawieszenie społecznego porządku;

- święto jako okazja do zamanifestowania ról odgrywanych w społeczeństwie na co dzień;

- święto jako wydarzenie wzbudzające różnego rodzaju emocjonalne napięcia;

- święto jako okazja do grupowego pojednania, pokuty i kompensacji;

- związek święta z turystyką;

- środki masowego przekazu a świętowanie.

JĘZYK KONFERENCJI - ANGIELSKI


Opłata konferencyjna:

120 EURO (500 PLN)

Organizatorzy konferencji:

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
Institute of Geography (Cultural Geography), Johannes Gutenberg-Universität, Mainz


feastconference2017@yahoo.com

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Socjologia

Słowa kluczowe:

Kultura, społeczeństwo, zmiana społeczna, święta, festiwale, świętowanie, zmiana kulturowa

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.feastconference2017.wordpress.com

Aktualizacja:  2017-03-26