Konferencje naukowe 2017

 

Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym i lokalnym


-
Sala Rady Wydziału (394)
Toruń, ul. Lwowska 1 (zobacz na mapie)

Organizatorzy konferencji mają zaszczyt zaprosić grono uczestników reprezentujących środowisko naukowe, branżę turystyczną, samorządy i organizacje turystyczne do udziału w organizowanej w dniu 28 września 2017 r. konferencji naukowej z cyklu „Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym i lokalnym”. Przygotowane przez uczestników konferencji referaty, które spełnią wytyczne edytorskie, po zatwierdzeniu przez Komitet Naukowy i uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych, zostaną opublikowane.

 Problematykę konferencji wyznaczają następujące zagadnienia:

-        regionalny i lokalny produkt turystyczny

-        zarządzanie turystyką i rekreacją na poziomie regionalnym i lokalnym

-        regionalne i lokalne zróżnicowanie atrakcji turystycznych

-        turystyka i rekreacja na obszarach wiejskich

-        fundusze unijne jako czynnik rozwoju turystyki

-        regionalny i lokalny rozwój turystyki i rekreacji w doświadczeniach międzynarodowych

-        działalność sportowo-rekreacyjna w rozwoju regionu

 


Opłata konferencyjna:

360 zł

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu; Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku


turystykawrozwoju@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Geografia i Oceanologia

Słowa kluczowe:

turystyka, rozwój regionalny, rozwój lokalny, rekreacja

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://drive.google.com/file/d/0B6zC6nYo1xITQjYzd0YtWURjMmc/view

Aktualizacja:  2017-03-28 19:58:30