Konferencje naukowe 2017

 

Konferencja naukowa „Przestrzenie rekreacji – granice i konteksty”


-
Zakład Geografii Rekreacji Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki
Łódź, Kopcińskiego 31 (zobacz na mapie)

Głównym celem konferencji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów i dyskusja na temat aktualnych zjawisk i trendów zachodzących w sektorze rekreacji w Polsce i na świecie oraz żywiołowego kształtowania się przestrzeni rekreacji.

Problematyka konferencji koncentruje się wokół czterech podstawowych zagadnień:

1.    Rekreacja ruchowa

- nowe formy rekreacji ruchowej;

- efekty akcji popularyzujących aktywność fizyczną.;

- wydarzenia sportu amatorskiego - aspekty zdrowotne, społeczne, promocyjne;

- ekstremalne formy rekreacji;

- aktywność fizyczna i zdrowy tryb życia - chwilowa moda czy trwała przemiana stylu życia?

2. Rekreacja kulturalna

- aktywność kulturalna Polaków - zmiany uczestnictwa w tradycyjnych formach kultury;

- nowe przestrzenie i obiekty kultury - nowe oblicza starych form spędzania czasu wolnego;

- współczesne tendencje w kulturze: twórczość - kreatywność - interakcyjność;

- konsumpcja kultury - zaspokajanie potrzeb duchowych czy snobizm i świadome kreowanie wizerunku?

3. Przemysł czasu wolnego

- rozwój podaży usług rekreacyjnych;

- komercjalizacja i profesjonalizacja oferty czasu wolnego;

- powstawanie i rozwój nowych obiektów i przestrzeni rekreacji;

- ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji wydarzeń rekreacyjnych;

4. Geografia rekreacji

- zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb rekreacji (konflikty funkcjonalne, czynniki lokalizacji obiektów, koncentracja/rozproszenie przestrzenne, krajobraz rekreacji);

- rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej;

- przestrzeń rekreacji - rodzaje granic, problemy delimitacji;

- migracje w przestrzeni (np. miasta) w poszukiwaniu oferty rekreacyjnej;

- geografia rekreacji – czy jest potrzeba badań nad przestrzenią rekreacji?

Zgłoszenia na załączonym formularzu wraz z abstraktem prosimy przesyłać na adres mailowy przestrzenie.rekreacji@geo.uni.lodz.pl do 30.06.2017 r.


Opłata konferencyjna:

490 zł

Organizatorzy konferencji:

Zakład Geografii Rekreacji Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki Ul. Kopcińskiego 31, 93-142 Łódź Tel. +48 (42) 635 45 76 dr Andrzej Stasiak – sekretarz naukowy: andrzej.stasiak@geo.uni.lodz.pl e-mail: przestrzenie.rekreacji@geo.uni.lodz.pl


andrzej.stasiak@geo.uni.lodz.pl

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Pedagogika, Socjologia, Geografia i Oceanologia

Słowa kluczowe:

Kultura, sport, geografia, rekreacja, przestrzeń. czas wolny

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://turyzm.edu.pl/przestrzenierekreacji.php

Aktualizacja:  2017-04-10 15:06:29