Konferencje naukowe 2017

 

„Kicz w kulturach mediów” (3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura mozaikowa”)


-
Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej
Katowice, ul. Francuska 12 (zobacz na mapie)

Celem konferencji jest omówienie sposobów funkcjonowania i konceptualizowania kiczu we współczesnych kulturach mediów. Zapraszamy do refleksji nad rolą i znaczeniem kiczu w sztuce i w komunikacji. Zachęcamy do interdyscyplinarnego ujęcia tematu, łączącego perspektywę medioznawczą i filmoznawczą z antropologią kultury, estetyką, językoznawstwem, literaturoznawstwem, historią sztuki, psychologią, pedagogiką. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak to zjawisko kulturowe ewoluuje pod wpływem mediów, jaką rolę we współczesnych kulturach mediów odgrywa kicz, jak koresponduje z przemianami społeczno-kulturowymi współczesnego świata i jaką w nich spełnia funkcję.

 

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 

·         kicz: nieudolność – wyrachowanie – strategia; 

·         wspólnototwórcza funkcja kiczu;

·         kicz jako narzędzie, techniki kiczu;

·         przyjemności kiczu;

·         kicz estetyczny;

·         kicz a sfera wartości;

 

·         kicz w literaturze, teatrze i sztukach performatywnych, filmie, sztukach plastycznych i architekturze, designie, grach komputerowych;

·         kicz w nauce

·         kicz w edukacji

·         kicz w komunikacji masowej, popkulturze;

·         kicz promocyjny: propaganda polityczna, reklama komercyjna i społeczna;

·         kicz w strategiach informacyjnych;

·         kicz konsumpcyjny: moda, trendy, styl życia;

 

·         kiczowatość techniki (kiczowate gadżety, interfejsy itp.);

·         technologie kiczu: marketing wirusowy; lokowanie produktu / lokowanie idei itp.;

 

·         sensualność kiczu / materia kiczu / kody kiczu;

·         kicz w przestrzeni transsemiotycznej i transmedialnej (translacje, adaptacje, parateksty, kolaż, remiks, pastisz itp.);

 

·         style kiczu;

·         funkcje kiczu.

 

Jesteśmy otwarci również na inne propozycje tematów wystąpień.

Prosimy o zgłaszanie tytułów i zarysu problematyki dwudziestominutowych referatów do 15 września 2017 r. na adres: media@us.edu.pl. Informację o przyjęciu tematów wystąpień podamy do końca września. Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje: koszty publikacji tomu pokonferencyjnego, 2 obiady, serwisy kawowe, kolację  oraz materiały konferencyjne. Dane dotyczące przelewu prześlemy osobom zakwalifikowanym. Oferujemy pomoc w rezerwacji noclegu. W razie wszelkich pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku –  

Komitet Naukowy:

prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski)

prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź (Uniwersytet Śląski)

prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Barbara Kita (Uniwersytet Śląski)

dr Ilona Copik (Uniwersytet Śląski)

dr Anna Maj (Uniwersytet Śląski)

Komitet Organizacyjny:

dr Julia Legomska (Uniwersytet Śląski)

dr Michał-Derda-Nowakowski (Uniwersytet Łódzki)


Opłata konferencyjna:

400 zł

Organizatorzy konferencji:

Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, Biblioteka Śląska w Katowicach


media@us.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Socjologia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2017-04-25