Konferencje naukowe 2017

 

KOMIZM HISTORYCZNY


-
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kampus Dewajtis 5
Warszawa, Dewajtis 5 (zobacz na mapie)

Konferencja jest adresowana do badaczy różnych dyscyplin humanistycznych, zwłaszcza językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także filologii obcych, kulturoznawstwa i filozofii.

Celem konferencji będzie pogłębianie zainteresowania komizmem w jego ujęciu historycznym, a także teorią i metodologią badań nad tym zjawiskiem w przeszłości.

Referentom proponujemy następujące kręgi tematyczne:

  • teorie komizmu, humoru, dowcipu itp. oraz ich ewolucja do 1939 roku,
  • metodologia badań nad komizmem historycznym – propozycje i wyzwania,
  • zmiany w polu semantyczno-leksykalnym komizmu i pojęć pokrewnych,
  • językowe, stylistyczne i gatunkowe przejawy komizmu w tekstach różnych epok
    (do 1939 r.),
  • kontekst społeczny, polityczny i kulturowy humorystycznej komunikacji w przeszłości.

Jesteśmy otwarci także na inne propozycje mieszczące się w obrębie badań nad komizmem historycznym. Jako język konferencyjny proponujemy język polski.


Opłata konferencyjna:

350 zł

Organizatorzy konferencji:

Katedra Historii Języka PolskiegoInstytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


a.krasowska@uksw.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

humor, komizm, dowcip

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2017-05-16 16:20:58