Konferencje naukowe 2017

 

Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z Mazowsza


-
Instytutu Archeologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 , bud. 21 (zobacz na mapie)

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Historyczne w Legionowie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji "Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych z Mazowsza", która odbędzie się 13 X 2017 r.

Celem konferencji jest zainicjowanie problemów związanych z gromadzeniem i przechowywaniem zabytków archeologicznych pochodzących z badań prowadzonych na terenie Mazowsza.

Do udziału zapraszamy archeologów, muzealników oraz konserwatorów.

 

Proponowane zagadnienia:

 

1. problematyka przechowywania zabytków archeologicznych w muzeach;

2. zabytki masowe z badań archeologicznych;

3. brak odpowiednich powierzchni magazynowych;

4. przedstawienie zagrożeń związanych z zaniedbaniem zabytków archeologicznych;

5. zagadnienia prawne związane z przekazywaniem i przechowywaniem zabytków archeologicznych.

 

Na abstrakty (do 400 słów) czekamy do 17.07 br.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.

Nie ma opłaty konferencyjnej.

 

Strona wydarzenia: www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

 

Kontakt z organizatorami: waworli@gmail.com ; k.h.zdeb@gmail.com

 

Zapraszamy do udziału!


Opłata konferencyjna:

brak opłaty konferencyjnej

Organizatorzy konferencji:

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Historyczne w Legionowie i Państwowe Muzeum Archeologiczne w WarszawieKomitet Organizacyjny: Katarzyna Zdeb, Wawrzyniec Orliński, Adam Kulesza


waworl@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

muzeum, badania archeologiczne, archeologia, konserwacja, zabytki archeologiczne, przechowywanie zabytków, ochrona dziedzictwa

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.facebook.com/przechowywanieznaleziskarcheologicznych/?fref=ts

Aktualizacja:  2017-05-22 00:31:34