Konferencje naukowe 2017

 

EGIPT WCZORAJ I DZIŚ. Między tradycją a nowoczesnością


-
Aula byłej Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (zobacz na mapie)

Egipt odgrywa ważną rolę w świecie arabskim, wynikającą zarówno z jego położenia, jak i historii przepełnionej głębokimi przemianami kulturowymi, religijnymi i społecznymi. Przez wieki kształtowała się i była kształtowana państwowość tego kraju, od czasów faraonów, aż  do  powstania nowoczesnego  państwa  egipskiego. Zmianom ulegały także systemy religijne Egiptu, od wierzeń starożytnego politeizmu, poprzez chrześcijaństwo, aż do islamu w różnych jego odmianach. Na bazie tej mozaiki ukształtował się współczesny – pełen kontrastów – kraj, którego społeczeństwo fascynuje badaczy różnych specjalizacji. W Egipcie tradycja na każdym kroku przeplata się z nowoczesnością.

Właśnie o tym chcielibyśmy dyskutować podczas konferencji. Do interdyscyplinarnej debaty zapraszamy orientalistów, językoznawców, kulturoznawców, religioznawców, filozofów, politologów, socjologów i etnologów, którzy naukowo zajmują się problematyką społeczną, językową, kulturową oraz religijną Egiptu. Chętnie skupimy się również na wytworach kultury artystycznej (literaturą, muzyką,  filmem  etc.), odzwierciedlających  egipską  rzeczywistość społeczno-kulturową. Jesteśmy ponadto otwarci na rozważania na temat stanu badań nad wspomnianymi kwestiami. Pragnąc skupić się przede wszystkim na współczesności oraz jej odniesieniach do tradycji, nie zamykamy się także na badania dotyczące wcześniejszych etapów historii Egiptu i Egipcjan. Celem konferencji jest bowiem ożywienie debaty naukowej na temat Egiptu oraz integracja naukowców zajmujących się tematyką egipską i około-egipską.


Opłata konferencyjna:

180 zł.

Organizatorzy konferencji:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego


egypt@iksio.pan.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Ekonomia, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

Egipt, historia Egiptu, kultura Egiptu, społeczeństwo Egiptu, islam w Egipcie, chrześcijaństwo w Egipcie

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: