Konferencje naukowe 2017

 

Idee Reformacji w tradycji społeczno-politycznej (od XVI do XXI w.)


-
Aula byłej Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (zobacz na mapie)

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej ideom Reformacji w tradycji społeczno-politycznej. Pragniemy, aby spotkanie było kolejną okazją do namysłu nad dorobkiem intelektualnym Reformacji. Proponujemy, aby przedmiot naukowej debaty odnieść do jednego z wybranych obszarów badawczych:
– Reformacja a edukacja, książka, druk.
– Reformacja a prawo, filozofia, polityka, ekonomia, kultura.
– Reformacja a prasa, dziennikarstwo, etos pracy, wolność słowa i druku, wolność opinii i poglądów.

Zgłoszenie tematów referatów (wraz z abstraktami) przyjmowane są do 30 czerwca 2017 r.
Przewidywany czas na referat – 15 minut. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłania autorom do połowy sierpnia 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł, dla doktorantów 200 zł.

Organizatorzy konferencji przewidują wydanie w 2018 r. książki z artykułami, które nadesłane zostaną w terminie i uzyskają pozytywną recenzję.

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać na adres:
ideereformacji@gmail.com lub tradycyjną pocztą:
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Katedra Książki i Historii Mediów
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa
z dopiskiem: konferencja „Idee Reformacji” (p. 158)


Organizatorzy konferencji:

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski


ideereformacji@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Teologia, Media i Komunikowanie, Politologia, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

polityka, wolność, reformacja, idee, DRUK, luter

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/1043-idee-reformacji-w-tradycji-spoleczno-politycznej-od-xvi-do-xxi-w-warszawa-16-17-listopada-2017-r

Aktualizacja:  2017-05-22 12:46:28