Konferencje naukowe 2017

 

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”


-
Centrum Transferu Wiedzy KUL
Lublin, Aleje Racławickie 14 (zobacz na mapie)

   Biotechnologia jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną nauki nakierowaną  na rozwiązywanie  aktualnych problemów ludzkości  związanych m. in.  z ochroną środowiska, ochroną zdrowia, produkcją żywności czy energii. Jest nauką z założenia interdyscyplinarną, czerpiącą z osiągnięć  nauk ścisłych takich jak biologia, genetyka, chemia, ekologia, fizyka, medycyna i inżynieria. Jednocześnie wywiera silny wpływ na  gospodarkę i społeczeństwo wprowadzając do życia codziennego innowacyjne rozwiązania przez co generuje zagadnienia natury prawnej, socjologicznej i etycznej. Dlatego tez naszym celem jest utworzenie interdyscyplinarnego forum do dyskusji, wymiany doświadczeń i idei dla naukowców i studentów reprezentujących różne obszary nauki, dla których wspólnym celem jest rozwijanie biotechnologii.

 

PLANOWANE SESJE TEMATYCZNE:

 

I Biotechnologia przemysłowa i środowiskowa

Panel dedykowany aspektom przetwarzania surowców biologicznych, wytwarzania energii i nowych produktów z wykorzystaniem narzędzi biotechnologicznych oraz szeroko rozumianej ochronie środowiska

 

II  Biotechnologia w ochronie zdrowia

Sesja dotycząca wykorzystaniu osiągnieć biotechnologii w rozwoju technik diagnostycznych i terapeutycznych.

 

III Oblicza biotechnologii

 Sesja poświęcona aspektom prawnym, etycznym i ekonomicznym biotechnologii.

Terminy

5 maja do 15 lipca 2017 – rejestracja

15 września 2017 – ostatni termin na przesłanie tekstu abstraktu,

19-20 października 2017 – obrady Konferencji.

 

Opłaty

Do 15 lipca 2017 – obniżona opłata za uczestnictwo w Konferencji (250 PLN)

Do 15 września 2017 – regularna opłata za uczestnictwo w Konferencji (400 PLN)

 

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne dla uczestników, wyżywienie (poczęstunek w trakcie przerw kawowych, dwa obiady i uroczysty bankiet)


Opłata konferencyjna:

250zl do 15.07; 400zl do 15.09

Organizatorzy konferencji:

Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
http://www.kul.pl/katedra-biochemii-i-chemii-srodowiska,1182.html Koło Naukowe Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II http://www.kul.pl/o-nas,17645.html


bej2017@kul.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Teologia, Ekonomia, Prawo i Administracja, Socjologia, Biologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Biologia Medyczna, Farmacja, Weterynaria, Biotechnologia, Rolnictwo i leśnictwo, Chemia

Słowa kluczowe:

etyka, ochrona zdrowia, własność intelektualna, biotechnologia, energia, dla doktorantów, dla studentów, dla młodych naukowców, biotechnolologia środowiskowa

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.kul.pl/tematyka,18320.html

Aktualizacja:  2017-06-22