Konferencje naukowe 2017

 

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,MUSICA GALICIANA"pt. ,,Kobiety w kulturze muzycznej Galicji"


-
Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 83 (zobacz na mapie)

          Tematyka konferencji związana jest z zagadnieniami dotyczącymi różnorodnych form uczestnictwa kobiet w kulturze muzycznej Galicji. Udział kobiet w życiu muzycznym nie ograniczał się do roli odbiorców muzyki i inspiratorek kompozycji muzycznych, czy też działań wspierających różne inicjatywy i projekty muzycznych instytucji. Kobiety były aktywne jako koncertujące artystki – solistki, kameralistki i dyrygentki – oraz kompozytorki, angażowały się również w pracę pedagogiczną, organizacyjną i społeczną w dziedzinie muzyki, a ich artystyczna działalność przekraczała obowiązujące ówcześnie konwencje obyczajowe. Wzrost aktywności kobiet na nowych polach życia muzycznego w Galicji, m.in. w dziedzinie popularyzacji i krytyki muzycznej, nastąpił w latach 20. i 30. XX wieku wraz z postępującym procesem ich emancypacji i uzyskaniem przez nie szerszego dostępu do wykształcenia muzycznego.

           Kwestia uczestnictwa kobiet w życiu muzycznym Lwowa i innych miast galicyjskich była wielokrotnie podejmowana przez badaczy dziejów kultury muzycznej, wymaga jednak pogłębionych studiów nad dokonaniami i rolą kobiet w rozwoju życia muzycznego Galicji, szczególnie w kontekście ich ówczesnej sytuacji społecznej. Organizatorzy konferencji proponują, aby zakres rozważań obejmował Galicję nie tylko w określonej wyraźnie przestrzeni historycznej (1772-1918), ale także w latach międzywojennych, tj. w okresie radykalnych zmian w położeniu społecznym Polek.


Organizatorzy konferencji:

Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego


musicagaliciana@ur.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

muzyka, kobieta, Galicja

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.ur.edu.pl/wydzialy/muzyki/konferencje

Aktualizacja:  2017-05-27