Konferencje naukowe 2017

 

STUDIO EKSPERYMENTALNE POLSKIEGO RADIA


-
Muzeum Sztuki w Łodzi
Łódź, ul. Ogrodowa 19 (zobacz na mapie)

W dniach 13 i 14 października 2017 roku, Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi organizują konferencję poświęconą Studiu Eksperymentalnemu Polskiego Radia (SEPR) w związku z 60. rocznicą powołania placówki do życia.

Tematyką poszczególnych wystąpień będą m.in. warunki społeczno-historyczne działalności Studia Eksperymentalnego, a także recepcja realizowanych w nim utworów, zarówno kompozycji autonomicznych, jak i muzycznych ilustracji. Konferencja będzie także refleksją nad nowymi gatunkami muzycznymi, dla których uformowania się Studio było katalizatorem czy zagadnienie prowadzonych tam z powodzeniem działań interdyscyplinarnych.

ZGŁOŚ SIĘ

Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień, poświęconych m.in. takim aspektom działalności Studia Eksperymentalnego, jak:

  • wpływ przełomu technologicznego na rozwój nowej muzyki w krajach socjalistycznych;
  • innowacje w zakresie organizacji pracy i produkcji;
  • związki z artystami wizualnymi i instytucjami wystawienniczymi;
  • współpraca z kinematografią.

Abstrakty wystąpień konferencyjnych (200-300 słów) wraz z CV w języku polskim lub angielskim prosimy wysyłać na adres: cm@msl.org.pl. Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną autorzy wyłonieni w ramach otwartego naboru.

Termin na nadsyłanie abstraktów upływa 11 czerwca 2017 r. Materiały nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie osoby wytypowane w naborze otrzymają potwierdzenie udziału do końca czerwca br. Instytut Adama Mickiewicza zapewni pokrycie kosztów podróży i zakwaterowanie w Łodzi na czas trwania konferencji.

WIĘCEJ O SEPR & KONFERENCJI

SEPR zostało powołane do życia w 1957 roku w Warszawie. Jako platforma wolności ekspresji twórczej w Bloku Wschodnim miało też wymiar symboliczny. Otwarte zaledwie kilka lat po innych placówkach tego typu, jak WDR w Kolonii (1951) czy Club d’Essai de la Radiodiffusion-Télévision Française (1948), podobnie SEPR działało przy radiu publicznym. Prowadzone przez muzykologa Józefa Patkowskiego stało się jednym z bardziej innowacyjnych przedsięwzięć swojego czasu.

Historia SEPR jest opowieścią zarówno o rozwoju muzyki elektronicznej, jak i eksperymentach dźwiękowo-wizualnych, podejmowanych w latach 60. i 70., które nie zostały jeszcze należycie zbadane przez historię sztuki czy historię wystawiennictwa. Konferencja w Muzeum Sztuki w Łodzi z jednej strony posłuży opracowaniu historii studia i jej upowszechnieniu poza polem muzyki, w obszarze sztuk wizualnych i kinematografii. Jej celem będzie również spojrzenie na SEPR jako instytucję pionierską, zorientowaną na audiowizualny eksperyment, będącą pod wpływem inspiracji z pola sztuk wizualnych i happeningu, a także będzie próbą powołania do życia nowego języka do interpretacji jego dziedzictwa.

ORGANIZATORZY

Instytut Adama Mickiewicza, działający pod marką Culture.pl, jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki POLSKA poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i  Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń kulturalnych, które obejrzało blisko 52,5 miliona widzów na pięciu kontynentach.

Prowadzony przez Instytut portal Culture.pl to codziennie aktualizowany serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą na całym świecie - oprócz informacji o wydarzeniach organizowanych w Polsce i za granicą, znaleźć tu można liczne sylwetki artystów, recenzje, eseje, opisy i informacje o instytucjach kultury. Strona, która w 2015 roku liczyła sobie niemal 4,5 miliona użytkowników z całego świata, dostępna jest w 3 językach – polskim, angielskim i rosyjskim. W 2015 roku portal zdobył nagrodę Gwarancje Kultury w kategorii „Kultura w sieci”.Więcej: www.culture.pl

 Muzeum Sztuki w Łodzi jest jednym z najstarszych muzeów sztuki nowoczesnej na świecie. Związki Muzeum z awangardą datują się na przełom lat 20. i 30., kiedy to grupa radykalnych twórców z grupy „a.r.” rozpoczęła akcję gromadzenia dzieł najważniejszych artystów owego czasu z myślą o przekazaniu jej do muzeum. Dziś instytucja jest jedną z najważniejszych miejsc w Europie Centralnej dedykowanych sztuce nowoczesnej. Instytucja skupiona jest na pracy z dziedzictwem awangardowym zarówno poprzez programy badawcze jak i wystawiennicze. Muzeum Sztuki jest miejscem gdzie realizowany jest bogaty program wystaw czasowych, a także projekty w zakresie filmu eksperymentalnego, sztuki wideo czy performansu.


Organizatorzy konferencji:

Muzeum Sztuki w ŁodziInstytut Adama Mickiewicza


Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

radio, studio eksperymentalne polskiego radio, polskie radio, muzyka eksperymentalna

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: