Konferencje naukowe 2017

 

Argumentacja i retoryka klasyczna. Call for papers


-
Centrum Transferu Wiedzy KUL
Lublin, Aleje Racławickie 14 (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo,

piętnasta już konferencja z cyklu ArgDiaP w zamiarze swoim ma łączyć badania współczesnej teorii argumentacji z dociekaniami prowadzonymi w nurcie klasycznej retoryki. Wspólne dla obu dyscyplin jest zainteresowanie skutecznym przekonywaniem do swoich racji w stosunkach międzyludzkich. Różne konteksty i metody stanowią o wewnętrznym bogactwie tych dyscyplin, a także różnicują je między sobą. Liczymy, że konferencja jako miejsce spotkania badaczy z różnych środowisk i specjalizacji przyczyni się do rozwoju wiedzy o argumentacji i otworzy nowe pola do współpracy ujawniając niedostrzegane dotąd, nowe perspektywy badawcze.

W trakcie konferencji odbędzie się debata panelowa poświęcona wykorzystaniu elementów teorii argumentacji i retoryki w programach szkół i uczelni. Panelowi przewodniczyć będzie Michał Federowicz – wieloletni dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, obecnie kierujący Szkołą Nauk Społecznych IFiS PAN. Do dyskusji zaproszeni będą goście specjalni oraz wszyscy uczestnicy konferencji ArgDiaP 2017 (więcej informacji wkrótce). Konferencja wraz z debatą panelową pomyślana jest jako element szerszej dyskusji nad kierunkami rozwoju Polskiej Szkoły Argumentacji, zainicjowanej w 2013 r. w Warszawie na jedenastym spotkaniu ArgDiaP. Pierwsze rezultaty tej dyskusji zawiera artykuł „The Polish School of Argumentation: A Manifesto”, podpisany przez 55 polskich uczonych (Budzyńska et al 2014).

W przeddzień konferencji 24 października 2017 odbędzie się 4ty IGSAR: warsztaty z zakresu argumentacji i krytycznego myślenia dla uczniów szkół średnich, studentów wszystkich kierunków oraz doktorantów (więcej informacji wkrótce; zobacz poprzednią edycję). Propozycje referatów w formie streszczeń do 3.000 znaków należy nadsyłać do 1 września 2017 poprzez system EasyChair (szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i rejestracji znajdują się poniżej).

Wszystkie osoby prezentujące referat w trakcie 15tej konferencji ArgDiaP zostaną zaproszone do zgłoszenia artykułu w terminie do 5 lutego 2018 do specjalnego numeru czasopisma (więcej informacji wkrótce). Numer specjalny będzie otwierał artykuł podsumowujący wnioski z dyskusji panelowej, w szczególności dotyczący programu i metod wprowadzenia elementów teorii argumentacji i retoryki do programu szkół średnich i studiów. Współautorami artykułu będą wszystkie osoby biorące udział w panelu (zarówno zaproszeni eksperci jak i uczestnicy konferencji ArgDiaP) na wzór artykułu podsumowującego wyniki dyskusji panelowej na konferencji ArgDiaP 2015 („Co to jest dobry argument” Szymanek et al 2016). Wszystkie zgłoszenia będą poddane recenzji.

Zapraszamy do Lublina!

Organizatorzy

 

Tematyka referatów

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych problematyką argumentacji i retoryki. Szczególnie mile widziane będą referaty tematycznie łączące retorykę klasyczną z teorią argumentacji. Zapraszamy jednak również do podzielenia się wynikami badań mieszczących się w szerokim kręgu tematycznym konferencji, obejmującym między innymi:

 • klasyczne formy argumentacji retorycznej (logos, pathos, ethos);
 • modele struktury i ewaluacji argumentów;
 • metody ewaluacji a siła logiczna argumentów;
 • problemy błędów w argumentacji;
 • argument w logice a argument w retoryce;
 • argumentacja filozoficzna;
 • argumentacja w naukach szczegółowych (formalnych, ścisłych, humanistycznych, społecznych);
 • zastosowania argumentacji we współczesnych formach dyskursu;
 • dialektyczne źródła argumentacji;
 • argumentacja retoryczna a erystyka;
 • poznawcza funkcja argumentacji i kognitywne modele argumentacji;
 • pragmatyka dialogu argumentacyjnego;
 • efektywność perswazyjna komunikatu argumentacyjnego;
 • argumentacja a krytyczne myślenie;
 • argumentacja prawnicza;
 • konsensualna efektywność dialogu argumentacyjnego;
 • społeczne i polityczne uwarunkowania czynności argumentacyjnych;
 • lingwistyczne uwarunkowania czynności argumentacyjnych;
 • retoryczne modele argumentacji;
 • modele argumentacyjne w sztucznej inteligencji;
 • argumentacja w etyce i argumentacja medyczna;
 • metodologiczne aspekty badań nad argumentacją;
 • interdyscyplinarne projekty badawcze dotyczące argumentacji.

Ważne daty

 

 • Zgłaszanie streszczeń: 1 września 2017
 • Informacja o akceptacji: 22 września 2017
 • Termin rejestracji - wczesna wpłata: 13 października 2017
 • Termin rejestracji - późna wpłata: 22 października 2017
 • Warsztaty krytyczno-logiczne: 24 października 2017 (poniedziałek)
 • Konferencja ArgDiaP: 25-26 października 2017 (wtorek-środa)
 • Termin nadsyłania artykułów do specjalnego numeru czasopisma: 5 lutego 2018

 

 


Opłata konferencyjna:

100 zł

Organizatorzy konferencji:

Komitet programowy konferencji ArgDiaP
(skład Komitetu może jeszcze ulec nieznacznym zmianom) Przewodniczący: Tadeusz Ciecierski, prezes Towarzystwa Semiotycznego, UW Michał Araszkiewicz (UJ) Katarzyna Budzyńska (IFiS PAN) Agnieszka Budzyńska-Daca (UW) Kamila Dębowska-Kozłowska (UAM) Magdalena Kacprzak (Politechnika Białostocka, PJATK) Marcin Koszowy (UwB oraz IFiS PAN) Marek Lechniak (KUL) Dariusz Rott (UŚ) Marcin Selinger (UWr) Bartłomiej Skowron, PW Krzysztof Szymanek (UŚ) Mariusz Ur


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Media i Komunikowanie, Psychologia

Słowa kluczowe:

retoryka, erystyka, argumentacja

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.kul.pl/ArgDiaP

Aktualizacja:  2017-06-05