Konferencje naukowe 2017

 

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO


-
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Toruń, Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń (zobacz na mapie)

Przedmiotem dyskusji naukowej podjętej podczas konferencji będą zagadnienia natury interdyscyplinarnej dotyczącej szeroko rozumianych kwestii starzejącego się społeczeństwa. Zapraszamy zatem Państwa do udziału w konferencji, która będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin. 
Proponujemy Państwu następujące obszary tematyczne:
Psychologiczne i pedagogiczne aspekty funkcjonowania osób starszych (np. jakość, style życia, kryzysy, zachowania adaptacyjne, zdrowie, profilaktyka, senior w rodzinie, biologiczny i psychologiczny wymiar starzenia się i zmian rozwojowych tego okresu, fenomen pamięci wieku dojrzałego).
Prawne aspekty starzejącego się społeczeństwa (np. prawa pacjenta i konsumenta w wieku senioralnym, ubezpieczenia i oświadczenia woli osób starszych).
Aktywność turystyczna i rekreacyjna osób starszych (rola turystyki i rekreacji, tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, konsumpcja turystyczna polskich seniorów, uczestnictwo w sporcie i rekreacji, aktywizacja życiowa i organizacja czasu wolego).
Jakość życia w aspekcie ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (np. polityka senioralna a jakość życia, warunki życia seniorów w ujęciu przestrzennym, warunki bytowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, kreowanie przestrzeni dla seniorów).
Bezpieczeństwo seniorów (np. przemoc psychiczna, ekonomiczna i fizyczna wobec starszych ludzi, bezpieczeństwo w sieci, oszustwa, wyłudzenia od osób starszych).
Edukacja i aktywizacja osób starszych (np. aktywizacja społeczna i zawodowa ludzi starszych, uczenie się ludzi dojrzałych, mentoring i coaching zawodowy, oferty Uniwersytetów Trzeciego Wieku, nowe technologie w edukacji i aktywizacji seniorów). 
Publikacja materiałów w punktowanej monografii


Opłata konferencyjna:

uczestnictwo czynne wraz z publikacją - 450 zł

Organizatorzy konferencji:

Wyższa Szkoła Bankowa w Torniuul. Młodzieżowa 31a, 
87-100 Toruń 
fax: 56 66 09 207 
e-mail konferencyjny: konferencja.kns@wsb.torun.pl
Strona konferencji: www.konferencja.kns.wsb.torun.pldr Renata Jaroszewska - Brudnicka, e-mail: renata.jaroszewska@wsb.torun.pltel.664 489 697, 696 093 081 


konferencja.kns@wsb.torun.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Pedagogika, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

starość, społeczeństwo, ubóstwo, wykluczenie, polityka społeczna, prawo, demografia, ekonomia, opieka społeczna

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http:// www.konferencja.kns.wsb.torun.pl

Aktualizacja:  2017-06-10 11:17:39