Konferencje naukowe 2017

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Copyright, Patent & Parental Trolling


-
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
Katowice, ul. Bankowa 11B (zobacz na mapie)

Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską, studencko-doktorancką konferencję pt.: „Copyright, Patent & Parental Trolling”, która odbędzie się dnia 25 października 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tematem konferencji są różne rodzaje tzw. trollingu – złośliwych i szkodliwych dla innych zachowań w dziedzinie praw na dobrach niematerialnych oraz dóbr osobistych. Organizatorzy konferencji pragną skupić się na trzech zjawiskach, które zyskały już popularność poza granicami Polski, a w naszym kraju stopniowo stają się poważnym problemem.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane czynnym uczestnictwem są proszone o przesłanie abstraktów swoich wystąpień (wytyczne redakcyjne dotyczące abstraktów dostępne są na stronie wydarzenia) na adres: kn.wlasnosci.intelektualnej.us@gmail.com w terminie do 31 sierpnia 2017 r. oraz uzupełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się pod adresem:

https://goo.gl/forms/PLtIWPupxYBIHUf43

Organizatorzy przewidują wydanie pokonferencyjnej publikacji.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nałożenia opłaty konferencyjnej w celu pokrycia kosztów wydania publikacji.

Osoby które są zainteresowane biernym uczestnictwem w konferencji proszone są o uzupełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się pod adresem:

https://goo.gl/forms/PLtIWPupxYBIHUf43

w terminie do 18 października 2017 r.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji należy kierować na adres mailowy Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UŚ:

 kn.wlasnosci.intelektualnej.us@gmail.com.

Strona wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/826825937520821

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Opłata konferencyjna:

Koszty wydania publikacji zostaną ogłoszone

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego


kn.wlasnosci.intelektualnej.us@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/events/826825937520821

Aktualizacja:  2017-06-16