Konferencje naukowe 2017

 

Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku


-
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Bytom, Wojciecha Korfantego 34 (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo,

ponad 70 lat upłynęło od podjęcia decyzji o przesunięciu na zachód granic II Rzeczypospolitej. Niezmiennie jednak nie brak wśród nas tych, którzy wracają myślami i pamięcią do swych kresowych korzeni. Szeroko rozumiana problematyka historii Kresów Wschodnich jest wciąż aktualna, a wielu badaczy sięga do szerokiego spektrum „kresowych” tematów. Wciąż dostrzegalny jest pewien niedosyt i potrzeba przybliżania historii i wielowątkowości Kresów Wschodnich, w postaci przedsięwzięć o szerokim wydźwięku społecznym, w kontekście szerokiego dialogu międzykulturowego. 

Kierując się tymi przesłankami Muzeum Górnośląskie w Bytomiu od 2012 r. organizuje Konferencje Kresowe, we współpracy z instytucjami akademickimi. W roku 2017 projekt realizowany będzie wespół z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Celem zasadniczym tegorocznej - V Międzynarodowej Konferencji Kresowej "Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku" - będzie interdyscyplinarne przedstawienie proponowanej tematyki w perspektywach: historycznej, socjologicznej i kulturalnej (tj. kształtowania się społeczności żydowskich na Kresach Wschodnich; burzliwego i traumatycznego okresu I i II wojny światowej – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki holokaustu; obecność Żydów w życiu naukowym i kulturalnym; bogactwa literatury wspomnieniowej – pamiętników, dzienników itp.), edukacyjnej (tj. realizacji wystaw tematycznych, filmów edukacyjnych, projektów i programów, mających na celu zachowanie społeczności żydowskich w świadomości społecznej) oraz recepcji dziedzictwa Kresów Wschodnich w kontekście pamięci (tj. miejsc pamięci, cmentarzy, miejsc ważnych dla kultury żydowskiej).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, należy przesłać na adres organizatorów do 15 lipca 2017 r. 


Opłata konferencyjna:

200,00 zł

Organizatorzy konferencji:

Dr Joanna Lusek Muzeum Górnośląskie w Bytomiu ul. Wojciecha Korfantego 34 41-902 Bytom   j.lusek@muzeum.bytom.plDr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Nowy Świat 28–30   62-800 Kalisz piotr.goldyn@amu.edu.pl


j.lusek@muzeum.bytom.pl

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

Żydzi, Kresy Wschodnie w XIX i XX wieku, kultura Kresów, pamięć o Kresach Wschodnich

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://muzeum.bytom.pl

Aktualizacja:  2017-07-24