Konferencje naukowe 2017

 

Alienacja Rodzicielska jako forma przemocy psychologicznej i emocjonalnej wobec dziecka i rodzica.


-
Lublin

Konferencja dot. problemu przemocy alienacji rodzicielskiej. Nadzór merytoryczny dr Alicja Czerederecka - Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. 


Organizatorzy konferencji:

Sąd Okręgowy w Lublinie


Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Słowa kluczowe:

przemoc, prawa człowieka, manipulacja, prawa dziecka, Pranie mózgu, Rodzina.

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2017-06-20