Konferencje naukowe 2017

 

2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pozytywne zarządzanie i przywództwo w organizacjach społecznie odpowiedzialnych”


-
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń, ul. Gagarina 13a (zobacz na mapie)

Katedra Doskonałości Biznesowej WNEiZ UMK
Koło Naukowe Doktorantów WNEiZ
Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu UMK
oraz
Fundacja Institute of Effective Asset Management   


mają zaszczyt zaprosić na 2. Międzynarodową Konferencję Naukową
    
„Pozytywne zarządzanie i przywództwo w organizacjach społecznie odpowiedzialnych”
 
   
Konferencja odbędzie się 14 września 2017 r. (czwartek) 
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK   
w Sali Rady Wydziału, Toruń, ul. Gagarina 13a 
 
 Konferencja jest bezpłatna.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych w obszarach:
Pozytywne zarządzanie: relacje interpersonalne, komunikacja wewnątrzorganizacyjna, zaufanie, zachowania organizacyjne
Przywództwo: współczesne koncepcje przywództwa, role odgrywane przez kierownictwo różnego szczebla, wyzwania (wewnątrz- i zewnątrzorganizacyjne) stojące przed liderami organizacji biznesowych, sektora publicznego i organizacji non-profit
Odpowiedzialność biznesu w stosunku do pracowników i innych interesariuszy, społeczeństwa i środowiska naturalnego
 
Konferencja objęta patronatem Prezydenta Miasta Torunia.
 
 
 
Prosimy o zgłoszenie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie:
http://jcrl.umk.pl/conferences/2nd-international-scientific-conference


Organizatorzy konferencji:

Katedra Doskonałości Biznesowej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


jcrl@umk.pl

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

przywództwo, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://jcrl.umk.pl/conferences

Aktualizacja:  2017-06-21