Konferencje naukowe 2017

 

Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa


-
Miejsce zostanie podane bliżej terminu konferencji
Lublin, - (zobacz na mapie)

Zamysłem Konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów społecznych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń. Celem Konferencji jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa. Dynamiczny rozwój społeczeństwa powoduje wzajemne przenikanie się wielu dziedzin nauki. Zjawiska globalne wpływają na lokalne życie społeczne i relacje międzyludzkie. Wzrasta świadomość narastających powiązań i zależności, nasilając potrzebę znalezienia sposobów ich zrozumienia, przewidywania i kontrolowania.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań.

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań. Wydarzenie jest także doskonałą okazją do podjęcia dyskusji nad zmianami społecznymi, jakie obserwujemy we współczesnym świecie, zwróceniem uwagi na aktualne problemy społeczne oraz umożliwienie naukowcom interdyscyplinarnej, naukowej dyskusji. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

http://www.konferencja-spoleczna.pl

https://www.facebook.com/SpolecznaKonferencjaNaukowa


Opłata konferencyjna:

219

Organizatorzy konferencji:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL


kontakt@konferencja-spoleczna.pl

Dyscypliny naukowe:

Psychologia, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

społeczeństwo, polskie społeczeństwo, analiza społeczeństwa

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.konferencja-spoleczna.pl/

Aktualizacja:  2017-06-21 14:50:45