Konferencje naukowe 2017

 

Kongres Młodej Nauki


-
Uniwersytet Gdański
Gdańsk, ul. Bażyńskiego (zobacz na mapie)

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w Kongresie Młodej Nauki, który będzie miał miejsce na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 22-24 Września 2017 roku.
Poniżej przedstawiamy dwa panele dotyczące geografii i nauk o Ziemi:

1) Turystyka niszowa w Polsce.
W ostatnich latach zauważyć można na świecie wzrost zainteresowania badaniami nad
aspektami tak zwanej turystyki niszowej (ang. Niche Tourism), w której to specjalnym obszarem obserwacji objęte są stosunkowo rzadkie i nietypowe motywy podróżujących. Przejawami tychże motywów jest wyodrębnianie pewnych rodzajów turystyki, między innymi turystyki kulinarnej, golfowej, speleologicznej, archeoturystyki , czy tanatoturystyki i wielu innych. Wzrost znaczenia turystyki niszowej, jako oponenta do zjawiska masowości, staje się więc szczególnie ważnym elementem rozwoju ruchu turystycznego w przyszłości.
Głównym celem przemówień staje się przedstawienie tychże form, zróżnicowania na
świecie oraz ich popularyzacja w środowisku akademickim. Panel umożliwić ma także
merytoryczną dyskusję na temat najbardziej istotnych elementów turystyki niszowej w Polsce. Zakres tematyki obejmuje więc między innymi:
• rodzaje, występowanie i zainteresowanie wybranymi formami turystyki niszowej w kraju;
• badanie nad ruchem turystycznym z nimi związanym;
• zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność transportowa wybranych obiektów
atrakcyjnych z punktu widzenia turystyki niszowej;
• analizę wybranych rynków turystycznych.
Powyżej wskazane punkty nie wyczerpują oczywiście wszystkich zagadnień powiązanychbezpośrednio lub pośrednio z turystyką niszową.


2) Współczesne zagadnienia geografii społeczno- ekonomicznej.
Geografia społeczno- ekonomiczna, obok geografii fizycznej, stanowi jeden z głównych
działów geografii, w którym istotą badań staje się relacja pomiędzy człowiekiem a jego
aktywnością w przestrzeni. Obejmując więc swoim zasięgiem szeroki i często złożony zakres działania, właściwe jest więc określenie jej jako nauki interdyscyplinarnej.
W panelu dotyczącym współczesnych zagadnień z nią związanych, proponowane są niżej wymienione obszary badań:
• geografia społeczna ( geografia ludności, osadnictwa, kultury);
• geografia gospodarcza ( geografia rolnictwa, przemysłu, usług);
• geografia polityczna;
• geografia historyczna;
• wszystkie inne dziedziny geografii związane z relacją człowiek- przestrzeń.
Ogólny charakter wyżej wymienionych aspektów prowadzić ma do możliwości wyboru
przez autora zagadnienia związanego z geografią społeczno- ekonomiczną i przedstawienia go w pryzmacie współczesnych problemów badawczych.
Celem panelu staje się przede wszystkim dyskusja nad wyżej przedstawionymi
płaszczyznami oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami reprezentującymi często rożne dziedziny nauk.


Szczegółowe informacje:
Studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi oraz inne osoby zainteresowane tematyką poszczególnych paneli proszeni są o wysyłanie zgłoszeń (wraz z abstraktem liczącym maksymalnie 3000 znaków) na adresy mailowe bartosz.korinth@dzielo.pl, oskomski@gmail.com do dnia 10 sierpnia. Abstrakty prosimy wysyłać w pliku z rozszerzeniem doc., w tytule wpisując Nazwisko_Kongres_Młodej_Nauki_Zgłoszenie. 
Do uczestników, których referaty zostaną przyjęte na kongres przesłane zostaną szczegółowe informacje najpóźniej do 1 września.
Całkowity koszt uczestnictwa (zarówno biernego jak i czynnego) w Kongresie Młodej Nauki wynosi 150 zł. W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy mają zapewnione wyżywienie (dwa obiady i dwie kolacje), materiały konferencyjne oraz udział w spotkaniu integracyjnym. Dodatkowo kongresowy identyfikator będzie upoważniał do nieodpłatnego wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (www.mhmg.pl). Zakwalifikowani uczestnicy kongresu będą mogli zostać zakwaterowani (w dniach 21 – 25 września) w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego w preferencyjnych cenach (około 25 zł za dobę).

Wybrane wystąpienia będą mogły zostać opublikowane w czasopiśmie Progress oraz na portaluZatoka Nauki (www.zatokanauki.pl).
Zapraszamy także na profil konferencji: https://www.facebook.com/events/1830556997272058/


Organizatorzy konferencji:

Bartosz Korinth- bartosz.korinth@dzielo.pl Oskar Skomski- oskomski@gmail.com


bartosz.korinth@dzielo.pl

Dyscypliny naukowe:

Geografia i Oceanologia

Słowa kluczowe:

turystyka niszowa, geografia społeczno- ekonomiczna

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/events/1830556997272058/

Aktualizacja:  2017-07-03